Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku

W dniu 29 stycznia 2018r. zostało podpisane Zarządzenie nr 10/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018r. zostało zaplanowane 85 104 zł.

Priorytetowe kierunki doskonalenia zostały wskazane przez Dyrektorów i obejmują:

  • specjalności związane z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej;
  • doradztwo zawodowe;
  • zarządzanie oświatą.

W ramach tych środków odbędą się szkolenia rad pedagogicznych, których celem będzie podniesienie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych oraz programowania, co bezpośrednio wpłynie na wzrost kompetencji kluczowych określonych w podstawach programowych. Ponadto część warsztatów i szkoleń obejmowała będzie sferę wychowawczą, a mianowicie zagrożenia w cyberprzestrzeni, profilaktykę uzależnień i zachowań agresywnych, wolontariat jako forma kształcenia. Ponadto nauczyciele mogą uzyskać dofinansowanie do zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu: geografii, informatyki, katechezy.

Wszystkie wskazane obszary doskonalenia pracy szkół wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

w Serocku

wstecz

Powrót do topu strony