Główna treść strony Aktualności 2019

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock rozpocznie się 9 marca 2020 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 oraz te, którym odroczono obowiązek szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć  do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci  w określonym wieku.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131  ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.

 

Załączniki :

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkoły 2020/2021

Terminy rekrutacji obowiązujące tylko uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły określone są przez organ prowadzący  w  załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 8/B/2020  Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.01.2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkoły 2020/2021 określa uchwała NR 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

 ZOSiP              

Załączniki:

                                                      

Półkolonie zimowe w Gminie Serock

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Mazowieckiego

W dniu 10 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Rankingową listę stypendystów w ramach projektu ,,Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020.

Miło nam poinformować, że ze względu na wysokie  i szczególne osiągnięcia edukacyjne uczennica Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie Anna Krajewska zakwalifikowała się do otrzymania stypendium naukowego Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Młodzi ludzie mogą je przeznaczyć na rozwijanie swoich uzdolnień w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających ich kompetencje kluczowe np. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypendyści za otrzymane środki mogą kupić pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, fachową literaturę, ale też np. opłacić uczestnictwo w wycieczkach edukacyjnych czy kursach językowych. Ważne, aby cele na które uczniowie przeznaczają swoje stypendia były związane z ich indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego.

 

NAUKOWCY W CENTRUM NAUKI KOPERNIK

10.12.2019 grupa uczniów z Klubu Naukowca w ramach projektu Kluby Kluczowych Kompetencji wybrała się do Centrum Nauki Kopernik, aby uczestniczyć w seansie filmowym w Planetarium. „Na skrzydłach marzeń” to niezwykła przygoda z nauką i historią lotnictwa, pozwalająca szybować balonem, sterowcem i samolotem. Marzenie o lataniu wyniosło człowieka jeszcze dalej - w Kosmos. Film został zrealizowany w studio filmowym Niebo Kopernika i został nagrodzony na wielu festiwalach na świecie. To pierwsza polska produkcja w technologii fulldome, która umożliwia projekcję na sferycznym ekranie, otaczającym widownię z każdej strony.

Oprócz pokazu filmowego, uczniowie oglądali wystawy w Centrum Nauki Kopernik. Podczas zwiedzania mogli odbyć misję kosmiczną, uczyli się prognozować pogodę i czytać dane satelitarne, poznawali satelity i odbiorniki satelitarne a nawet mogli dotknąć Kosmosu, podziwiając kolekcję meteorytów.

Do szkół wszyscy wrócili zadowoleni, bogatsi w wiedzę i nowe doświadczenia zarówno praktyczne jak i teoretyczne.

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2Q==

Brawo Biedronki, brawo Wiewiórki z Przedszkola w Woli Kiełpińskiej!

XI edycja powiatowego konkursu "Zdrowie w bajce" zapisze się na pewno w historii naszej placówki, a to za sprawą  przedszkolaków  i ich sukcesów.  Podwójne zwycięstwo!

 

W kategorii klas  0  - I miejsce zajęła grupa 6-latków,

w  kategorii – Przedszkole - I miejsce przypadło w udziale grupie 5-latków.

W konkursie wzięło udział naprawdę wiele fantastycznych zespołów z przedszkoli z terenu powiatu legionowskiego, ale to autorskie przedstawienia naszych przedszkolaków “ Misie trzy mają wszy” i "1-2-3 czystą głowę masz i Ty" podbiło serca jurorów.

Brawo Przedszkolaki! Brawo WIEWIÓRKI! Brawo BIEDRONKI!

 Brawo panie: Anna Kosiorowska, Anna Sepełowska  i Małgorzata Więch!

Gratulujemy pomysłu, kreatywności.

 

Dyrektor- Dorota Perczyńska

 

 

 

 

List od Prezydenta do przedszkolaków

Przedszkolaki z Serocka i Woli Kiełpińskiej otrzymały podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Piękna Nasza Polska Cała”.

Projekt był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków - setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kształtowanie postaw patriotycznych  u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor
 i  tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci to  główne cele tego projektu. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży  jest nadrzędnym celem w naszym kraju, dlatego też zdecydowaliśmy się na udział w realizacji tego przedsięwzięcia.       

Zadania które zrealizowało Przedszkole w Serocku:

  • nauczenie dzieci i zaśpiewanie Hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”,