Tytuł Szkoły Uczącej Się (SUS) dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

19 listopada 2018 w naszej szkole mialo miejsce szczególne zdarzene - podsumowanie programu Szkoła Ucząca Się (SUS).

Do programu przystąpiliśmy dwa lata temu, po realizacji (w latach 2014- 16) programu Rozwój Uczenia i Nauczania (RUN), którego SUS był kontynuacją. Program SUS powstal w r. 1999 na podstawie materiałów i procedur przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Szkoły, które zrealizują program otrzymują tytuł Szkoły Uczącej Się, który jest najważniejszym honorowym tytulem nadawanym przez CEO placówkom, w których dyrektor i nauczyciele wspólnie pracują na poprawę jakości nauczania, wdrażając strategie oceniania kształtującego na poziomie zaawansowanym. 

W ramach podsumowania dwuletnich wysiłków szkoła zorganizowała panel koleżeński, w którym wzięli udział nauczyciele ze szkół podstawowych w Konarach i Podgórzu, również uczestniczących w projekcie oraz opiekun szkoły w programie CRS2 (CEO)- p. Katarzyna Olejnik. W ramach panelu goście odbyli tzw. „spacer edukacyjny” i obserwowali sześć lekcji prowadzonych przez nauczycieli z naszej szkoły: p. Danutę Parys - historia, p. Dorotę Piwowar- język niemiecki, p. Anetę Mikulską-Pietrzak- chemia, p. Wiolettę Niezgodę- język polski, p. Magdalenę Olkowską- edukacja wczesnoszkolna i p. Agatę Augustyniak- język angielski. Przedmiotem obserwacji bylo stosowanie strategii oceniania kształtującego na różnych etapach lekcji.

Następnie odbyły sie spotkania panelistów kolejno z mentorem grupy, uczniami, nauczycielami i dyrektorem szkoły, na których rozmawiano na temat wzorców, które udało sie zaobserwować w trakcie poszczególnych lekcji. Okazało się, że postawione cele zrealizowaliśmy w 100 procentrach!

W drugiej części panelu udział wzięli także rodzice i uczniowie oraz p. Alicja Melion – Dyrektor ZOSiP w Serocku. W bardzo miłej atmosferze „word cafe” p. Aneta Mikulska-Pietrzak w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła naszą drogę „zaprzyjaźniania się” z  Ocenianiem Kształtującym, mówiła o trudnościach i problemach, ale także o satysfakcji, jaką przynosi nam praca metodą OK, a następnie w ramach pracy warsztatowej wypracowano i przedstawiono wnioski z dyskusji panelowej na następujące tematy:

Współpraca- potrzeba czy przeszkoda?

Rola rodzica we współczesnej szkole.

Szkoła marzeń czyli jaka?

Dobra lekcja czyli jaka?

Co oznacza odpowiedzialność ucznia za proces uczenia się?

Podsumowanie spotkania i wręczenie trofeum odbyło się w obecności- p. Sylwestra Sokolnickiego - Burmistrza Miasta i Gminy Serock-, p. Alicji Melion  - Dyrektora ZOSiP-u w Serocku, rodziców, nauczycieli i uczniów. Przedstawiciel CEO-p. Katarzyna Olejnik wręczyła pani dyrektor Dorocie Perczyńskiej certyfikat Szkoły Uczącej Się, która podziękowała panelistom i wszystkim gościom za przybycie, a nauczycielom za dwuletnią pracę w programie.

Agata Augustyniak –  szkolny koordynator programu, nauczyciel j.angielskiego w SP Wola Kiełpińska.

wstecz

Powrót do topu strony