Rozpoczął się nabór uczniów do projektu Kluby Kluczowych Kompetencji

Od 2 do 25 stycznia 2019r. trwa rekrutacja uczniów do projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna).

Zapisy prowadzą szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Serock tj. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu, Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej oraz Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kluby Kluczowych Kompetencji”, określonym Zarządzeniem Nr 225/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.12.2018r.

Treść zarządzenia

ZOSiP Serock

wEbpLPP1XpvNgAAAABJRU5ErkJggg==

wstecz

Powrót do topu strony