Kolejna dostawa sprzętu TIK do szkół

Szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Serock otrzymały kolejną część sprzętu TIK -  komputery przenośne i tablety, oraz szafy do ich przechowywania i ładowania.  Są to pomoce zakupione do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. Kluby Kluczowych Kompetencji dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020.

W najbliższym czasie zostaną dostarczone do szkół tablice interaktywne i projektory.

ZOSiP Serock

wstecz

Powrót do topu strony