Menu podstrona

Nowe podręczniki i wyposażenie pracowni w Klubach Kluczowych Kompetencji

W ramach projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakupiono podręczniki do zajęć wyrównawczych oraz językowych. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach Klubu Poligloty lub w zajęciach wyrównawczych otrzymało w tym semestrze nowe książki.

W okresie wakacyjnym szkoły otrzymały również wyposażenie do pracowni matematycznych i przyrodniczych. Zakupiono m.in. teleskopy, zestawy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, zestawy preparatów biologicznych, stacje pogody, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, modele szkieletów, wagi laboratoryjne, zestawy odczynników do nauki chemii, zestawy do pomiaru masy, temperatury i długości, zestawy do kształtowania pojęć związanych z czasem,  pakiety do nauki rachunku prawdopodobieństwa.

W pierwszym okresie realizacji projektu dla szkół zakupiono:  45 komputerów przenośnych, 105 tabletów, 60 zestawów robotów edukacyjnych, 5 zestawów obejmujących: komputer przenośny, tablicę interaktywną i projektor, 7 szaf  do ładowania i przechowywania tabletów, 3 szafy do ładowania i przechowywania komputerów przenośnych.

Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w zajęciach i korzystania z nowego wyposażenia.

 

ZOSiP Serock

 

 

Projekt pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2Q==

wstecz