Informacja dotycząca świadczeń stomatologicznych dla uczniów

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.poz.1078) Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał porozumienie z następującymi  podmiotami udzielającymi świadczeń stomatologicznych dla dzieci:

 

1. Spidermed Sp. z o.o. Centrum Medyczne Goldenmed, 05-140 Serock, ul. Pułtuska 53D

 

2. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku, 05-140 Serock,

ul. Kędzierskich 2

 

Obydwa podmioty były zainteresowane opieką zdrowotną w zakresie usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, oferując objęcie świadczeniami stomatologicznymi uczniów szkół podstawowych ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

 W związku z tym rodzice uczniów zainteresowani świadczeniami stomatologicznymi dla dziecka/ ucznia szkoły mogą dokonać wyboru przychodni.

Zgodnie z art. 9 ust.1 ww. ustawy lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

- określone w przepisach wydanych na podst. art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Uczniowie szkół korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością, zgodnie z harmonogramem przyjęć uczniów, ustalonym przez przychodnie.

 

Informujemy, że porozumienie pomiędzy Centrum Medycznym Goldenmed a Miastem i Gminą Serock zostało wysłane do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu podpisania aneksu do umowy na usługi stomatologiczne.

Bez dokonania niezbędnych formalności, których wymaga ustawa dotycząca w/w świadczeń nie można uruchomić zapisywania pacjentów. Umowa wejdzie w życie z dniem 01.11.2019r. i od tego dnia każdy pacjent będzie mógł zapisać się na wizytę.

 

 

ZOSiP Serock

wstecz

Powrót do topu strony