Główna treść strony Aktualności - Kafle

Uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie!

Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wzięły  udział w ogólnopolskiej akcji UNICEF „ Wszystkie Kolory Świata”. Akcja już po raz piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych i ma na celu kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Uświadamia również, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz także przyjemne, a dodatkowo pozwała na zebranie środków koniecznych do wsparcia programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.

W ramach akcji nasze przedszkolaki i uczniowie klas młodszych własnoręcznie lub  z pomocą mamy czy babci projektowali i szyli szmaciane lalki. Każda z nich miała nadane imię i określony kraj, z którego pochodziła. Wykonane lalki zostały przekazane na aukcję, która odbyła się tuż przed feriami  w czasie szkolnego balu karnawałowego. Na ten dzień zostali zaproszeni do szkoły rodzice i dziadkowie, aby również mogli wesprzeć podjęte działania. W czasie aukcji każdy mógł wybrać sobie lalkę, wylicytować i zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki w wysokości 1186zł umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio.
W ramach realizacji projektu, uczniowie naszej szkoły zapoznają się również z życiem codziennym rówieśników w wybranych krajach a także najbardziej oryginalna lalka zostanie zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu.

Szkolni koordynatorzy projektu- Ewa Bella- Więcka, Maria Przybysz – Wydra

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkurs „Kartka dla Niepodległej” organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Uczennica klasy VIa Anna Krajewska zdobyła wyróżnienie w kategorii literackiej konkursu „Kartka dla Niepodległej”.

Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza nadsyłali życzenia i kartki dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Udział w konkursie był niebagatelną szansa do rozbudzenia przez uczniów własnej inwencji twórczej.

Głównym celem konkursu  było uczczenie Jubileuszu 100 – lecia odrodzenia polskiej państwowości.  W ten sposób  promowano wśród uczniów i nauczycieli postawy patriotyczne oraz przywiązanie do barw narodowych.

Uczniowie mogli wystartować w dwóch kategoriach prac konkursowych: literackiej, która obejmowała pisemne życzenia dla Niepodległej, oraz graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych.

Nadesłane prace oceniła  komisja konkursowa powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każdej formy konkursu i każdej kategorii uczniów.

Ania Krajewska została nagrodzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty p. Aurelię Michałowską na gali finałowej konkursu organizowanej w Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie. Po uroczystym wręczeniu nagród wszyscy nagrodzeni zostali zaproszeni do zwiedzania tego wyjątkowego obiektu przedstawiającego dzieje kapelanów i innych duszpasterzy – nie tylko chrześcijańskich – współpracujących z wojskowymi.

 

SP Jadwisin

 • -
 • -

Dzień Szalonego Wózkowicza w Jadwisinie

30 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie w ramach edukacji włączającej na rzecz osób niepełnosprawnych uczniowie klas I-VIII uczestniczyli w warsztatach pt. „Kaleka czy COOL-awy” przeprowadzonych przez Fundację Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.

            Celem przeprowadzenia warsztatów było inicjowanie i wspieranie działań w zakresie zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością, przeciwdziałanie ich dyskryminacji oraz kształtowanie postaw prospołecznych w zakresie uwrażliwiania dzieci
i młodzieży na niesienie pomocy niepełnosprawnym.

            Zajęcia poprowadzone przez osobę niepełnosprawną- Pana Marka Sołtysa- prezesa fundacji oraz jego przyjaciół pozwoliły realnie spojrzeć na problem niepełnosprawności i niejako się z nim oswoić. Uczniowie przekonali się, że ludzie na wózku inwalidzkim mogą doskonale funkcjonować w społeczeństwie. Wcielając się w rolę osoby niepełnosprawnej i jego asystenta, uczyli się wzajemnego porozumiewania się, odczytywania potrzeb oraz pokonywania barier architektonicznych napotykanych na co dzień w otaczającej przestrzeni.
Największą jednak atrakcją był pokaz w wykonaniu asystenta osoby niepełnosprawnej- psa Spajka Wiktora, który zademonstrował zebranym wiele niezwykłych umiejętności polegających na pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonaniu prostych codziennych czynności.

            Dzięki obejrzeniu scenek dramowych, filmików, pokazów oraz czynnemu uczestnictwu w ćwiczeniach, uczniowie mieli okazję uświadomić sobie, że niepełnosprawność nie stanowi problemu w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Poznali sylwetki wielu niepełnosprawnych ludzi, którzy osiągnęli wielkie sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym. Zmierzyli się z problemami osób niepełnosprawnych, uczyli się odpowiedniego reagowania na ich potrzeby oraz poznali różne formy udzielania im pomocy.

            Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zostanie w pamięci naszych uczniów i uwrażliwi ich na otwartość oraz chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym. A hasło przewodnie Dnia Szalonego Wózkowicza: Eliminujmy bariery, przełamujmy stereotypy, pomagajmy w codziennym funkcjonowaniu niepełnosprawnym, aby każdy z nas czuł się szczęśliwy i cieszył się życiem, zagości na stałe w umyśle każdego młodego człowieka, który w przyszłości może uczynić świat równym i piękniejszym.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego

W dniach 4-5 października 2018 r. w Warszawie i w Pułtusku odbyło się I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

W Forum brali udział przedstawiciele szkół polonijnych z Irlandii, Czech, Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz nauczyciele szkół mazowieckich. Placówki z terenu naszego miasta i gminy reprezentowały: Monika Zegadło i  Magdalena Pomaska  – nauczyciele z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku, Ewa Żmijewska – polonistka ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku oraz Anna Januszek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej – uczestniczki konkursu „Innowacyjny nauczyciel/Innowacyjna szkoła” organizowanego przez MSCDN w Warszawie.

Celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk innowacyjnych i rozstrzygnięcie w/w konkursu. Decyzją Komisji Konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz fundacji i instytucji, których działalność związana jest bezpośrednio z nowatorstwem pedagogicznym, projekty realizowane w naszych placówkach zostały docenione i wyróżnione.

W kategorii Innowacyjna szkoła wyróżnieniem uhonorowano Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku za projekt „Wielka gastronomia małych kucharzy” realizowany przez całą społeczność przedszkolną, Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku za innowację „Serock – miasto moje, a w nim...” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej za edukacyjne przedsięwzięcie  - „Z kulturą w świat” realizowane przez Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

Zaproszeni na forum nauczyciele pracowali również w sekcjach tematycznych, gdzie dzielili się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi innowacji pedagogicznych w swoich szkołach.

Rezultatem dwudniowych spotkań było nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi oraz utworzenie sieci współpracy innowacyjnych szkół.

 

Anna Januszek 

nauczyciel w ZSP Wola Kiełpińska

                                                                                                        

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej corocznie w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbywa się uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniu 12 października 2018r. z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Zastępcy Burmistrza,Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkoli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wyróżniającą pracę,  osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej  oraz działania na rzecz rozwoju edukacji nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Serock otrzymali:

 1. Krystyna Affek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku
 2. Barbara Kołecka -  Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zegrzu
 3. Małgorzata Leszczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jadwisinie
 4. Monika Zegadło – wicedyrektor Samorządowego Przedszkola w Serocku
 5. Małgorzata Paliszewska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Zegrzu
 6. Małgorzata Kozera – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Serocku
 7. Agnieszka Szaga - nauczyciel Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

W gminie Serock obchodzono DEN w placówkach oświatowych, które przygotowały okolicznościowe uroczystości z udziałem środowiska szkolnego i lokalnego. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przyznali swoim pracownikom nagrody, które zostały wręczone na uroczystościach szkolnych. W tym szczególnym dniu także pierwszoklasiści składali uroczyste ślubowania, nie zabrakło również życzeń, podziękowań i gratulacji dla pracowników oświaty.

Na wniosek  Burmistrza Miasta i Gminy Serock złożony do Kuratorium Oświaty, pani Małgorzata Kolon otrzymała  nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

ZOSiP Serock

 • -

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Zgodnie z tradycją, w Dniu Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom placówek edukacyjnych, uczniom i studentom najserdeczniejsze życzenia.

Niech proces nauki będzie nie tylko okazją do przekazywania i zdobywania wiedzy oraz wymiany doświadczeń, ale również źródłem obustronnych korzyści i satysfakcji płynących z kształtowania młodych charakterów, rozwijania talentów i pasji.

Życzymy, by czas spędzony w szkołach pozostawił miłe wspomnienia na całe życie.

XXII Festiwal Nauki „SAPERE AUDE”

Zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli na XXII Festiwal Nauki „Sapere Aude” , który odbędzie się w dniach 22-23 września 2018r. w Pałacu w Jabłonnie.

W programie zaplanowano  m.in. warsztaty telewizyjne, debaty, pokazy naukowe, rekonstrukcje ubiorów historycznych. Wszystkie szczegóły na stronie www.palacjablonna.pl .

Serdecznie zapraszamy!

 • -

Wizyta młodzieży z gminy Serock w Ignalinie

W ramach współpracy miast w dniach 04-10.06.2018 r.  czterdziestoosobowa grupa uczniów oraz czterech opiekunów z gminy Serock wyjechała do Ignaliny. Uczestnicy wraz z opiekunkami tak zrelacjonowali pobyt:

Wyjazd ten był dla nas okazją do poznania wielu ciekawych miejsc i ludzi.

Zwiedziliśmy Troki i okolice tego miasta. Zorganizowano dla nas również rejs statkiem po jeziorze Galwie, podczas którego mogliśmy obserwować pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu.

Kolejną wycieczką było zwiedzanie Wilna, gdzie zobaczyliśmy: kościół Piotra i Pawła, Ostrą Bramę, Bazylikę archikatedralną. Byliśmy również przy grobie Józefa Piłsudskiego i jego matki na Cmentarzu ‘Na Rosie’. Mieliśmy okazję zobaczyć Pałac Prezydencki. Pani przewodnik oprowadzająca nas po Wilnie opowiedziała również o Polakach, którzy studiowali na Uniwersytecie Wileńskim.

Spotkaliśmy się z młodzieżą ze szkół w okolicy Ignaliny. Były wspólne zabawy: rozegraliśmy mecz w siatkówkę i koszykówkę.

Gospodarze każdego dnia pokazywali nam najciekawsze miejsca swojego regionu. Zorganizowali  wycieczki do muzeum etnokosmologicznego, rybołówstwa i łowiectwa.

Był również czas na odpoczynek na plaży i wspólne zabawy na boiskach obok hotelu, w którym mieszkaliśmy.

Uczestnicy wymiany spotkali się z merem miasta Ignalina. Spotkanie odbyło się w miłej i bardzo „słodkiej” atmosferze, ponieważ zostaliśmy obdarowani przez władze mnóstwem litewskich słodyczy.

Podczas pobytu w Ignalinie poznaliśmy, jak na Litwie dba się o środowisko naturalne i o historię kraju. Spotkaliśmy się z życzliwością i ogromną troską o nas.

Dziękujemy za możliwość poznania kraju i mieszkańców Litwy.

 

Uczestnicy wraz z opiekunami.

 • -

Wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie.

W gminie Serock tylko szkoła w Jadwisinie spełniła kryteria ubiegania się o dofinansowanie, ponieważ jako jedyna nie będzie mieć w strukturze od 1 września 2018r. klas dotychczasowego gimnazjum.  Do wniosku został dołączony wykaz pomocy dydaktycznych, które są niezbędne do prowadzenia zajęć z geografii, biologii, fizyki oraz chemii. Są to m.in. teleskop, lornetki, mapy, modele szkieletów, fantom dziecięcy, probówki, zestaw do badania wody.

Rozpatrzenie wniosków i podział środków z rezerwy planowane jest nie później niż do końca listopada 2018r.

 

ZOSiP Serock

 

Legionowski WOPR… uczy, szkoli, wychowuje.

Od 24 maja do 8 czerwca bieżącego roku szkolnego uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku brali udział w wyjazdach do Zegrza Południowego - do bazy ratowniczej legionowskiego WOPR, gdzie zostały przeprowadzone  zajęcia nt. „Bezpieczeństwa nad wodą  w czasie wakacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Zajęcia rozpoczynały się od pogadanki przeprowadzanej przez ratownika oraz projekcji filmu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa nad wodą. Następnie uczniowie podzieleni na grupy zwiedzali punkty informacyjne przygotowane przez pracowników WOPR oraz Młodzieżową Grupę Ratownictwa Wodnego. 

Opiekunowie poszczególnych punktów zaznajamiali dzieci ze sprzętem, wprowadzali w tajniki swojej pracy, a także przypominali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciom udostępniony został fantom, dzięki któremu każdy mógł ćwiczyć technikę wykonywania masażu serca.

 Uczniowie obejrzeli  łodzie ratownicze, wodną karetkę, poduszkowiec i skutery. Mieli możliwość przymierzenia kamizelek ratunkowych, a także nauki ich użytkowania. Nauczyli się prawidłowo reagować na sygnały ratowników oraz dowiedzieli się, jak zachować się podczas akcji ratunkowej.

Były to bardzo interesujące i pożyteczne lekcje nauki bezpieczeństwa nad wodą, a dzieci uczestniczyły w nich z ogromnym zapałem. Pod okiem fachowców zostały przygotowane do bezpiecznego przebywania nad wodą oraz właściwego zachowania się w sytuacjach kryzysowych, które mogą zdarzyć się podczas wakacyjnego wypoczynku.

Bardzo dziękujemy  pomysłodawcom i organizatorom tego przedsięwzięcia!

Nauczyciele edukacji  wczesnoszkolnej

 

 

 • szkolenie WOPR
 • szkolenie WOPR

Gimnazjaliści z Zegrza w Ravensbrück

W dniach 8 – 11 czerwca 2018 r. gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu pojadą do niemieckiego miasta Ravensbrück, gdzie w czasach II wojny światowej znajdował się nazistowski obóz koncentracyjny dla kobiet.

IPN zaprosił uczniów drugich klas gimnazjów oraz pierwszych i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „O tym nie można zapomnieć… - spotkania z kobietami, które przeszły piekło nazistowskich obozów koncentracyjnych i łagrów podczas II wojny światowej”.

Do udziału w projekcie  ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu zgłosiły się trzy czteroosobowe zespoły uczniów klas drugich gimnazjum pod opieką nauczycielek Magdaleny Zalewskiej i Agnieszki Królak.

W tym projekcie  nasi uczniowie, po cyklu wykładów  i warsztatów prowadzonych w IPN w Warszawie, nagrali filmy z wywiadami przeprowadzonymi z więźniarkami, które przeżyły koszmar nazistowskich obozów koncentracyjnych. Podczas ogólnopolskiej prezentacji przygotowanych filmów i  przesłuchań gimnazjalistów i licealistów z całej Polski nasi uczniowie zajęli I i II miejsce.

W listopadzie 2017 r. w szkole zorganizowana została gala podsumowująca VII edycję projektu. Uczestniczyły w niej bohaterki nagranych filmów, więźniarki obozów koncentracyjnych. Licznie przybyli także przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz uczniowie i ich rodzice.

Wyjazd jest formą nagrody, bo poza udziałem w warsztatach i spotkaniach ze świadkami historii w Ravensbrück będzie również okazją do  zwiedzenia Berlina, po którym zostaną oprowadzeni przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej.

SP Zegrze

 

 • -

Przedszkole Młodych Patriotów

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku realizują projekt „Przedszkole Młodych Patriotów”.  Ma on na celu krzewienie postaw patriotycznych wśród najmłodszych uczniów. 

Jednym z działań było  przeprowadzenie konkursu recytatorskiego oraz  piosenki patriotycznej, który odbył się 10.05.2018r.

Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej.
Na tę uroczystość dzieci założyły biało-czerwone stroje, które ozdobiły własnoręcznie wykonanymi kotylionami.
Konkurs rozpoczęto bardzo uroczyście - odśpiewaniem hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”.

W pierwszej części uczniowie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie. Laureatami zostali :
I miejsce – Barbara Chojecka z grupy 0 „a” (wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Co to jest Polska?”);
II miejsce – Zuzanna Brzezińska z grupy 0”c” (wiersz Ludmiły Mariańskiej pt. Ziemia rodzinna”);
III miejsce – Emil Pergoł z grupy 0”b” (wiersz Władysława Bełzy pt. „Kim też ja będę”).
Wyróżnienie otrzymała Dominika Kopczyńska z grupy 0”a” za recytację wiersza Joanny Białobrzeskiej pt.” Moja mała ojczyzna”.
W drugiej części konkursu dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Były to bardzo wzruszające interpretacje utworów, a miejsca na podium zajęli:
I miejsce – Weronika Ołdak z grupy 0”a”, która zaśpiewała utwór „Rozkwitały pąki białych róż”;
II miejsce – Olga Gilert z grupy 0”c” za wykonanie pieśni ,,Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”;
III miejsce – Laura Wiśniewska z grupy 0”b” - „Przybyli ułani pod okienko”.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Mateusz Sokołowski z grupy 0”b” za wykonanie utworu „Serce w plecaku”.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały docenione. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy – drobne upominki.

Konkurs był doskonałą okazją do promowania młodych talentów, dostarczył wielu patriotycznych wzruszeń zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom.

                                                                                                         Martyna Tyszkiewicz

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku walczy z hałasem w czasie przerw międzylekcyjnych

Od października  do kwietnia uczniowie  klas I-VII uczestniczyli w projekcie dotyczącym  przeciwdziałania hałasowi w naszej szkole.  Jego celem było uświadomienie uczniom i rodzicom wielorakiej szkodliwości hałasu oraz  dążenie do jego ograniczania podczas przerw szkolnych.

W realizację projektu zaangażowali się przedstawiciele Samorządu Szkolnego oraz członkowie szkolnego koła PCK  - pod opieką p. Zofii Domańskiej, p. Martyny Bochenek i p. Katarzyny Różyckiej.

W dniu 12 kwietnia, na uroczystym apelu z okazji Światowego Dnia Zdrowia, w towarzystwie zaproszonych gości - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku p. Swietłany Jagodzińskiej, pielęgniarki szkolnej- p. Grażyny Żukowskiej oraz całej społeczności szkolnej, przedstawione zostały zrealizowane działania edukacyjne, których ilość była dość imponująca.

Akcję rozpoczęto na początku października, poprzez rozwieszenie na drzwiach sal lekcyjnych hasła: ,,Zamień hałas w ciszę, wtedy Cię usłyszę’’ oraz informacji dla uczniów o wdrożeniu projektu, który ma pomóc uświadomić wagę problemu, a także wskazać sposoby,  jak sobie z nim radzić. Do podjęcia wspólnych działań zaproszono wszystkich wychowawców.

Z projektem zapoznani zostali też rodzice uczniów. Na październikowym zebraniu nauczyciele odczytali list, w którym  przedstawiono skutki przebywania w nadmiernym hałasie,  zachęcano rodziców do  zmniejszenia dawki decybeli w środowisku domowym oraz zaproponowano zbadanie słuchu dzieciom, wskazując wykorzystanie strony internetowej

www.e-audiologia.pl.

W klasach I-III wychowawcy przeprowadzili zajęcia wyjaśniające z medycznego punktu widzenia szkodliwy wpływ hałasu na zdrowie, z wykorzystaniem proponowanych konspektów lekcji. Powołani zostali ,,Strażnicy Ciszy’’, którzy odpowiadali za kontrolowanie hałasu w czasie przerw pośród  uczniów z grona klasowego. ,,Strażnicy Ciszy’’ oznakowani byli specjalnie  zaprojektowanymi do tego celu emblematami.  Zbierano propozycje pomysłów na cichą zabawę.

Klasy IV-VII samodoskonaliły się  w tym temacie, poprzez poszukiwanie informacji w wybranych przez siebie źródłach, prezentowanie swojej wiedzy podczas godzin wychowawczych i eksponowanie materiałów na gazetkach klasowych.

Świetliczanie, pod opieką wychowawców, opracowali Kodeks Cichej Przerwy, który został umieszczony na każdej kondygnacji. Członkowie PCK wykonali na korytarzu gazetkę tematyczną.

Wyodrębniono w szkole ,,Strefy ciszy i relaksu’’, czyli oznakowano miejsca, w których  pojawiły się siedziska i stoliki. W przyszłości planujemy także zmienić dzwonek tradycyjny na bezstresowy, o łagodniejszym brzmieniu.

Wszystkie klasy miały przydzielone  zadania do wykonania. Były to prace plastyczne, plakaty, prace literackie, fotografia.

Klasy I rysowały hałasującego potworka, nadawały mu wymyślone przez siebie imiona np. Wrzeszczacz, Krzykacz, Hałasek

Kl. II wykonywały prace plastyczną pt..: ,,Słyszysz? To cisza tak pięknie gra’’.

Kl. III robiły plakaty ,,NIE HAŁASUJ’’ z zakazami hałasu.

Kl. IV  tworzyły hasła, rymowanki promujące ciszę.

Kl. V pisały  list do hałaśliwego kolegi/koleżanki z prośbą  o właściwe  zachowanie w czasie przerw. Dodatkowo  napisali też na lekcji jęz. polskiego bajki o ciszy.

Kl. VI  ciszę ujęły w fotografii, tworząc pracę ,,W poszukiwaniu ciszy’’ .

Kl. VII pisały  zabawny wiersz o przerwie w szkole. ,,Chcesz przeżyć przerwę bez męki?- szanuj swoje bębenki!

W marcu trwał konkurs  na najciszej zachowującą się na przerwach klasę I- III i najbardziej zdyscyplinowaną na lekcjach klasę (IV-VII).

Uczniowskie patrole kontrolowały zachowanie klas młodszych, typowanie zwycięzcy klas starszych odbyło się poprzez głosowanie nauczycieli.

Zwycięzcy – klasa II a i IV d otrzymali z rąk przewodniczącego Rady Rodziców - p. Marcina Wójcika atrakcyjną nagrodę, którą było zaproszenie do pizzerii. Smaczną nagrodę ufundowała Rada Rodziców.

Apel  został uatrakcyjniony  pokazem prezentacji multimedialnej ,,Stop hałasowi’’ i  przedstawieniem ,,Kiedy w szkole mamy hałas, niezły z tego jest ambaras’’, w wykonaniu uczniów klas III c, III d, członków szkolnego koła PCK i przewodniczącego Samorządu Szkolnego - Jakuba Zulczyka.

Pragniemy podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom za współpracę i realizację zadań zaplanowanych w kampanii. Chcemy ja kontynuować , ponieważ budowanie atmosfery ciszy i spokoju w czasie przerw wymaga jeszcze dużo czasu i wielu wysiłków. Wierzymy jednak, że potrafimy zrobić dla siebie coś dobrego!

Organizatorzy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Serocku

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku mają lepsze warunki pracy na zajęciach informatycznych. 
W marcu 2018r. została zmodernizowana pracownia komputerowa. Zakupiono 25 nowoczesnych i „markowych”  komputerów wraz z oprogramowaniem edukacyjnymi monitorami. W chwili obecnej wszystkie komputery w pracowni, łącznie z komputerem dla nauczyciela są nowe. W klimatyzowanej sali funkcjonuje obecnie 25 stanowisk dla uczniów z możliwością korzystania z szybkiego łącza internetowego 30/30 Mb/s, a korzystanie z niego odbywa się pod kontrolą nauczyciela informatyka oraz licencjonowanego oprogramowania dbającego o bezpieczeństwo otwieranych treści.

Komputery dotychczas używane zostaną wykorzystane w mniejszej pracowni komputerowej oraz w bibliotece i świetlicy w celu zwiększenia punktów dostępowych dla uczniów.

W kwietniu 2018r. w szkole odbyło się spotkanie dotyczące zaplanowania prac technicznych w kierunku realizacji rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego do placówek oświatowych dostarczona będzie infrastruktura gwarantująca symetryczny dostęp do Internetu o przepustowości 100/100 Mb/s. Otworzy nam to nowe możliwości wykorzystywania sieci internetowej w edukacji, a przede wszystkim w sposób znaczny obniży koszty łącza.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w rozwój zaplecza technicznego naszej szkoły. Doceniają to nie tylko uczniowie, niezwykle zadowoleni z nowych komputerów, ale również rodzice tych dzieci i sami nauczyciele, gdyż na pewno poprawi to jakość prowadzonych zajęć i przyczyni się to do uzyskania lepszych wyników w nauce.

 

SP Serock  

 • pracownia komputerowa
 • pracownia komputerowa

Serockie chórzystki wyśpiewały drugie miejsce

26 marca chórzystki: Viktoria Dębek, duet Lena Wydziałkiewicz i Milena Kopacz oraz Renata Sumiła wraz z akompaniatorką - Zuzią Rogowiec, wzięły udział w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej "Poliglota", którego organizatorem od kilku lat jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Legionowie. Nasze uczennice wyśpiewały II miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: Milena Kopacz i Lena Wydziałkiewicz w kategorii klas 4-6 oraz Renata Sumiła i Zuzanna Rogowiec w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne klas 7 i gimnazjum. Serdecznie gratulujemy i wszystkim uczestniczkom życzymy dalszych sukcesów.

 • autor: SP w Serocku
 • -
 • -

Gimnazjalisto, wybierz swoją szkołę

Kolejny raz swoją ofertę podczas Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych zaprezentują szkoły z terenu powiatu legionowskiego.                                                          
 
Giełda, na którą zapraszają Starosta Legionowski i Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie, jest adresowana do gimnazjalistów rodziców i nauczycieli. Dostępne na niej informacje pomogą uczniom w dokonaniu wyboru miejsca dalszej edukacji.

Zaprezentują się:
• Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Legionowie
• II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie
• Liceum Ogólnokształcące w Komornicy w Zespole Szkół w Wieliszewie
• Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
• Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku
• Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

Doradzą Wam pracownicy:
• Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
• Powiatowego Urzędu Pracy
• Powiatowej Izby Gospodarczej

 

 • -

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

    Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli   i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny przeprowadza się  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
    Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać  do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci   w określonym wieku, w tym:

    Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku,
    Samorządowego  Przedszkola w Zegrzu,
    Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,
    Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego   w Jadwisinie,
    Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
    Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjmowane także dzieci młodsze.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną    i przyjętych w rekrutacji.

    Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

    Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
    We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
    Wypełniony i podpisany wniosek, rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
    Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
    Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
    Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.
    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

    żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza    termin przedstawienia dokumentów),
    zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych
     w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz:

    korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
    może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
    może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie  o   samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące   rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.   z 2017 r. poz. 1851  z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

    W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
    Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

    w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
    w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock.

    Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
    Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

    wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
    wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 • autor: Alicja Melion Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

IX edycja Powiatowego Konkursu „Zdrowie w bajce”

Tegoroczna edycja Powiatowego Konkursu „Zdrowie w bajce” dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych odbyła się pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”. Przedszkolaki i uczniowie klas 0-3 przygotowali wraz ze swoimi nauczycielami fantastyczne przedstawienia na temat walki ze smogiem, które zaprezentowali w trakcie finału konkursu 21-22 lutego w legionowskim ratuszu. Mali aktorzy podeszli do zadania profesjonalnie, a początkową tremę szybko zastąpił uśmiech i dobra zabawa. W trakcie tegorocznego finału zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć m.in. prezentacje: „Zadbamy o świat” w wykonaniu grupy 4-latków oraz „Antysmogowcy” w wykonaniu grupy 6-latków z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, które zdobyły I miejsca w swoich kategoriach wiekowych w IX edycji konkursu. Nie bez znaczenia była na pewno obecność wychowawców: pani Anety Zajączkowskiej i Moniki Dziełak – które trzymały mocno kciuki za swoich podopiecznych z grupy 4-latków i pani Anny Sepełowskiej, która gorąco dopingowała i dodawała otuchy „swoim” 6-latkom. Nauczyciele z dumą podziwiali efekty wspólnej, wielotygodniowej pracy. A my gratulujemy przedszkolakom oraz ich nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Innowacyjnie w szkołach z MSCDN

W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie ZOSiP odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z udziałem dr Aliny Karaśkiewicz, nauczyciela konsultanta ds. innowacji pedagogicznych i badań w edukacji  Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Tematem spotkania było zaproszenie szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę  Serock  do konkursu  „ Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny Nauczyciel”. Propozycja skierowana do naszych szkół wynikała z tego, iż szkoły i przedszkola realizowały i nadal realizują ciekawe innowacje, których rezultaty warto upowszechniać.

   Szkoły mogą  przystąpić do konkursu w trzech kategoriach: innowacyjna szkoła, innowacyjne zarządzanie szkołą/placówką  oświatową, innowacyjny nauczyciel. Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane  podczas  konferencji, która odbędzie się 27 września z udziałem pracowników MEN i Kuratorium Oświaty.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Uwaga od kwietnia 2018 roku zmiany harmonogramów odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych.

Jak już Państwa informowaliśmy, od kwietnia br. zmienią się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odbierane będą bez jakichkolwiek zmian, czyli co dwa tygodnie  w terminach podawanych we wcześniejszych harmonogramach. Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości.

Powrót do topu strony