Główna treść strony Aktualności - Kafle

I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego

W dniach 4-5 października 2018 r. w Warszawie i w Pułtusku odbyło się I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

W Forum brali udział przedstawiciele szkół polonijnych z Irlandii, Czech, Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz nauczyciele szkół mazowieckich. Placówki z terenu naszego miasta i gminy reprezentowały: Monika Zegadło i  Magdalena Pomaska  – nauczyciele z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku, Ewa Żmijewska – polonistka ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku oraz Anna Januszek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej – uczestniczki konkursu „Innowacyjny nauczyciel/Innowacyjna szkoła” organizowanego przez MSCDN w Warszawie.

Celem konferencji była prezentacja dobrych praktyk innowacyjnych i rozstrzygnięcie w/w konkursu. Decyzją Komisji Konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz fundacji i instytucji, których działalność związana jest bezpośrednio z nowatorstwem pedagogicznym, projekty realizowane w naszych placówkach zostały docenione i wyróżnione.

W kategorii Innowacyjna szkoła wyróżnieniem uhonorowano Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku za projekt „Wielka gastronomia małych kucharzy” realizowany przez całą społeczność przedszkolną, Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serocku za innowację „Serock – miasto moje, a w nim...” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej za edukacyjne przedsięwzięcie  - „Z kulturą w świat” realizowane przez Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

Zaproszeni na forum nauczyciele pracowali również w sekcjach tematycznych, gdzie dzielili się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi innowacji pedagogicznych w swoich szkołach.

Rezultatem dwudniowych spotkań było nawiązanie współpracy ze szkołami polonijnymi oraz utworzenie sieci współpracy innowacyjnych szkół.

 

Anna Januszek 

nauczyciel w ZSP Wola Kiełpińska

                                                                                                        

 

 

wstecz

Powrót do topu strony