Główna treść strony 2020 rok

W poniedziałek 23 marca 2020r. ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 23 marca br., do godziny 15.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

REKRUTACJA - WAŻNE INFORMACJE

Wnioski o przyjęcie do placówek przedszkolnych będą przyjmowane do 23 marca

Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosków mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz stronie www.oswiata.serock.pl

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki.

W placówkach wyznaczone są punkty do składania dokumentów.

Ewentualne konsultacje dotyczące rekrutacji udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu, placówki będą przyjmować oświadczenie rodziców o późniejszym dostarczeniu dokumentów -  w terminie do 30 marca 2020r.

  

Dyrektor ZOSiP

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzenia Nr 8/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 2020 r. Strona rekrutacyjna dla rodziców: serock.formico.pl

Oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock dostępne są na wyżej wskazanej stronie serock.formico.pl

Wypełnienie wniosku elektronicznego będzie dostępne od 9 marca 2020 r. od godz. 8.00.

 

ZOSiP Serock

wstecz