Główna treść strony 2020 rok

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania

Miasto i Gmina Serock zostało partnerem w unijnym projekcie samorządu Mazowsza pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania”.

Dzięki środkom z UE placówki zakwalifikowane do tego przedsięwzięcia mogą otrzymać sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji:  stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe oraz moduły i programy edukacyjne. W ramach projektu odbędą się także szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

W projekcie weźmie udział Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, ponieważ gmina Serock składała wcześniej wniosek o dofinansowanie pracowni informatycznej dla tej placówki, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”. Województwo mazowieckie odstąpiło od programu, na rzecz projektu unijnego wspierającego zdalne nauczanie. Tym samym samorządy, które wnioskowały o dofinansowanie pracowni, zostały automatycznie zakwalifikowane jako partnerzy projektu unijnego.

Gmina nie musi wnosić wkładu własnego, ponieważ województwo mazowieckie zapewnia środki, które wcześniej zarezerwowało na program wsparcia pracowni szkolnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

               

ZOSiP Serock

wstecz