Główna treść strony 2020 rok

Informacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Od 18 maja 2020r., istnieje możliwość zorganizowania w przedszkolach, szkołach i placówkach zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  Zajęcia  mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich każdorazowo będzie zależało od decyzji rodziców. Zajęcia mogą być realizowane w formie pracy indywidualnej lub w małych grupach  o stałym składzie,  przy zachowaniu bezpiecznych  warunków ich realizacji.

Osoby zainteresowane udziałem dziecka w zajęciach proszone są o kontakt z przedszkolem, szkołą  prowadzonymi przez Miasto i Gminę Serock.

wstecz