Główna treść strony 2020 rok

Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34.059,00 zł z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. w ramach pomocy j.s.t. w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół publicznych.

Wystąpienie o środki z tego tytułu wynika ze zdarzenia z dnia 16 grudnia 2019r., w którym doszło do zalania budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, przy ul. Oficerskiej 3.

 

ZOSiP Serock

wstecz