Główna treść strony 2020 rok

Zdalna Szkoła +

To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym Miasto i Gmina Serock pozyskało dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Dofinansowanie w wysokości 75.000,00 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie przeznaczone na zakup sprzętu głównie dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, z minimum trojgiem dzieci.

W ramach drugiego projektu pn.  „Zdalna Szkoła +”  gmina planuje zakupić 30 laptopów do pracy zdalnej uczniów. Ostateczna ilość sprzętu będzie zależała od cen przedstawionych w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia. Komputery zakupione w ramach tego projektu zostaną przekazane do szkół i użyczone uczniom na czas trwania nauki zdalnej.  

W pierwszej edycji projektu „Zdalna Szkoła” nasza gmina mogła wykorzystać na zakup sprzętu oraz usługi dostępu do Internetu kwotę 69.648,75 zł. W ramach tego dofinansowania, w oparciu o Prawo zamówień publicznych, zakupiono 33 komputery przenośne, 27 modemów LTE oraz karty SIM z dostępem do Internetu bez limitu danych.

Cały zakupiony przez Gminę sprzęt komputerowy został protokolarnie przekazany do szkół i użyczony najbardziej potrzebującym uczniom do czasowego użytkowania.

 

wfDW6gV71vTnQAAAAASUVORK5CYII=

wstecz