Główna treść strony 2020 rok

Wsparcie dla szkół w zapewnieniu sprzętu komputerowego

Miasto i Gmina Serock prowadzi działania mające wspomóc uczniów i nauczycieli w zapewnieniu sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej, a także stanowiącego wsparcie dla tradycyjnej edukacji.

Gmina Serock otrzymała w ramach konkursu „Zdalna szkoła +”  kolejny grant, który pozwolił na zakup 39 laptopów dla uczniów. 3 września 2020r. wszystkie komputery zostały przekazane szkołom i będą udostępnianie uczniom do nauki zdalnej w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z rodzicami / prawnymi opiekunami lub wykorzystywane podczas stacjonarnej pracy szkoły na zajęciach edukacyjnych.

Miasto i Gmina Serock przeznaczyło dodatkowo 80 tys. zł na doposażenie sal lekcyjnych w laptopy dla nauczycieli do ewentualnego prowadzenia nauczania zdalnego oraz do wykorzystywania zdalnych narzędzi w pracy szkoły.

ZOSiP Serock

wstecz