Główna treść strony 2020 rok

Pierwsze dostawy pomocy dydaktycznych – oprogramowania Corinth 3D w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Miasto i Gmina Serock rozpoczyna realizację unijnego projektu samorządu Mazowsza pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Realizatorem zadania jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.

W ramach partnerskiego projektu, szkoła otrzyma m.in. oprogramowanie Corinth 3D, wspierające naukę zdalną. Aplikacja jest zbiorem interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D uzupełnionych o zdjęcia, komentarze i filmy. Składa się z ośmiu modułów: biologii człowieka, biologii zwierząt, biologii roślin, chemii, fizyki i astronomii, geografii, matematyki oraz paleontologii i kultury.  Corinth to skuteczna pomoc dydaktyczna, która spełnia nowoczesne standardy i wpisuje się w potrzeby uczniów. Aplikacja może być dostępna na wszystkich urządzeniach w szkole.

Ponadto wykonawca dostarczający oprogramowanie – firma HORYZONT Maciej Roth przeprowadzi instruktaż dla nauczycieli, którzy będą korzystać z aplikacji Corinth 3D.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej ma otrzymać również sprzęt TIK do wspierania nauki podczas zdalnych zajęć, o czym będziemy wkrótce informować na naszej stronie internetowej. Odbędą się także szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie. 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWM na lata 2014 -2020.

 

ZOSiP Serock

wstecz