Główna treść strony 2020 rok

Wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wnioski do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie w 2021r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów: programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Wniosek na zajęcia pływania składany jest corocznie od 2016r. W tej edycji planuje się stworzyć 16 grup zajęciowych z czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto        i Gminę Serock: w okresie marzec – czerwiec 2021r. 8 grup oraz w okresie wrzesień – grudzień 2021r. również 8 grup. Programem zostaną objęci uczniowie klas trzecich, którzy do tej pory nie uczestniczyli w programie lub przerwali udział w zajęciach na początku marca 2020r. z powodu pandemii Covid-19.

Wszyscy uczestnicy będą dowożeni na pływalnię w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt lub na basen w hotelu Warszawianka w Jachrance. Projekt przewiduje przeprowadzenie 20 godzin zajęć na każdą grupę i jest bezpłatny dla ucznia.    

Wniosek na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej Burmistrz Miasta i Gminy Serock składa po raz pierwszy. Ma on odpowiadać na potrzeby uczniów, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych. Skierowany jest głównie do dzieci najmłodszych z wadami postawy. Program zajęć ma być realizowany we wszystkich szkołach podstawowych od września do grudnia 2021r. Ćwiczenia odbywać się będą w szkołach, w grupach maksymalnie 18 osobowych, łącznie przewiduje się utworzenie 8 grup.

Program „Gimnastyka w gminie Serock 2021” zawiera m.in. treści propagujące sportową postawę wśród uczniów, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia korygujące istniejące wady postawy oraz naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała. W rezultacie ma to przyczynić się do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci, a także do promocji zdrowego stylu życia.

W ramach programu planowany jest również zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, m.in. piłki gimnastyczne, taśmy rehabilitacyjne i dyski sensoryczne.       

 

ZOSiP Serock 

p8UXCLSHAWXiDRHwSUizVFwiUhzFFwi0hwFl4g0R8ElIs1RcIlIcxRcItIcBZeINEfBJSLNUXCJSHMUXCLSHAWXiDRHwSUizfkLutTxQouj7p8AAAAASUVORK5CYII=                               DyXtcSQmqgeOAAAAAElFTkSuQmCC       

 

 

 

wstecz