Główna treść strony 2021 rok

Ślubowanie Nauczycieli mianowanych

29 grudnia 2021r. dwie nauczycielki zatrudnione w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock złożyły ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego oraz odebrały akt awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły:

Pani Monika Kazbieruk – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku,

Pani Magda Agnieszka Wysocka – wychowawca w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku.

Nauczycielkom, które złożyły ślubowanie i uzyskały kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy  i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

ZOSiP Serock

 • _MG_9700
 • _MG_9713
 • _MG_9720

Wigilia dniem wolnym w ZOSiP

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2021 roku (Wigilia).

 

 

ZOSiP Serock

Laboratoria Przyszłości

Dyrektorzy szkół podstawowych rozpoczęli procedurę wyłonienia wykonawcy, od którego zakupią wyposażenie z programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapytania ofertowe zamieszczone są na stronach BIP poszczególnych szkół.

Z ww. programu szkoły z tzw. katalogu podstawowego/obowiązkowego chcą zakupić:

- drukarki 3D i filamenty,

- mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,

- lutownice/stacje lutownicze z gorącym powietrzem,

- kamery przenośne cyfrowe z akcesoriami/aparat fotograficzny z akcesoriami,

- statyw z akcesoriami, Gimbal,

- mikroport, mikrofon kierunkowy z akcesoriami,

- oświetlenie do realizacji nagrań,

z  katalogu dodatkowego inne wyposażenie i pomoce dydaktyczne m.in.:

- urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne z zakresu robotyki i mikroelektroniki,

- sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku,

- narzędzia do obróbki drewna i metalu,

- środki ochrony indywidualnej.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów.

Sprzęt ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych oraz w formach pozalekcyjnych.

Wysokość środków przyznanych uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole:

 • Szkoła Podstawowa w Serocku - 180 300,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej - 100 800,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Zegrzu - 85 800,00 zł
 • Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – 75 900,00 zł

Program nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP

 

 

Robotyka w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku.

W ramach realizowanej w roku szkolnym 2021/2022 innowacji pedagogicznej pt.:„Z robotyką na ty” w naszym przedszkolu rozpoczęły się zajęcia z robotem Photon. Jest to interaktywny robot edukacyjny, który poprzez aplikację mobilną  wprowadza dzieci w świat nowych technologii. Wspiera on dzieci w rozwoju podstawowych umiejętności naszych czasów. Pomaga im rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia oraz poznawanie podstaw programowania. Przedszkolaki podczas zajęć koncentrują się na wspólnej zabawie grami z magicznego dywanu, poprzez prowadzenie Photona precyzyjnym sterowaniem joystickiem w aplikacji. Przedszkolaki bardzo polubiły nowego przyjaciela.                             

AfQF478BgqmlsyNruBcAAAAASUVORK5CYII=

 • 258195844_431329351857466_4454706983817832493_n
 • 258397320_188123326850772_2048397987776594149_n
 • 258783457_4445852862128702_1024553629551867753_n
 • 258104460_293967215917054_4510104462868875226_n

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie i Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej będą realizowały jeszcze w tym roku „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoła w Jadwisinie zakupi nowości czytelnicze i lektury oraz zorganizuje spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne i konkursy. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej planuje realizować projekt czytelniczy, w ramach którego zorganizuje konkursy, przedstawienia teatralne, a także wycieczki do Biblioteki Miejskiej w Serocku.

Na 2022 rok o wsparcie finansowe ubiegają się: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu oraz Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku.

 

 

ZOSiP Serock

Zdalnie na Mazowszu

Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne w nauczaniu zdalnym realizując projekt „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, w ramach X Osi Priorytetowej – Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. W subregionie warszawskim wschodnim wsparciem zostało objętych 26 szkół, w tym  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.

Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego.

Więcej informacji, film oraz spot radiowy TUTAJ

Półmetek realizacji programów sportowych dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku już po raz szósty zorganizował naukę pływania i po raz pierwszy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów klas najmłodszych. Programy dofinansowane są przez Ministerstwo Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów .

W programie „Umiem pływać w gminie Serock 2021” bierze udział 123 uczniów z klas trzecich, którzy do tej pory nie uczestniczyli w programie. Utworzonych zostało 9 grup ze szkół: w Serocku, w Zegrzu, w Woli Kiełpińskiej i w Jadwisinie. Zajęcia odbywają się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Każda grupa realizuje w programie 20 godzin zajęć, podczas których dzieci oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich i doskonalą nabyte już umiejętności. Ćwiczenia w wodzie to jeden ze sposobów zapobiegania otyłości i korygowania wad postawy. Do prowadzenia zajęć Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku zakupił: makarony piankowe, piłki,  podwodne kule do nurkowania. Udział ucznia w zajęciach jest bezpłatny. Organizator  zapewnia:  bezpłatny przewóz z opieką w autokarze, opiekę w szatni basenowej, opiekę instruktora pływania i bilety wstępu.

W programie „Gimnastyka w gminie Serock 2021” uczestniczy 143 uczniów, podzielonych na 8 grup. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu i zakończą się w grudniu 2021r. r., w tym okresie każda grupa zrealizuje 20 godzin zajęć.  W programie tym biorą udział dzieci z klas najmłodszych, u których stwierdzono wady postawy. Program zawiera m.in. treści propagujące sportową postawę wśród uczniów, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia korygujące istniejące wady postawy. W ramach „Gimnastyki korekcyjnej” zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć, m.in. drążki gimnastyczne, dyski sensoryczne do balansowania, maty, piłki do skakania. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów programu, zajęcia organizowane są tuż po zakończonych lekcjach.

Ze względu na zawieszenie zajęć w ubiegłym roku szkolnym z powodu pandemii Covid – 19, tegoroczne programy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

 

ZOSiP Serock

D7lp3oZdTYWMAAAAAElFTkSuQmCC

Zakup sprzętu sportowego w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2021”

W ramach projektu „Gimnastyka w gminie Serock 2021” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Zakupione akcesoria m.in. drążki gimnastyczne, dyski sensoryczne do balansowania, maty, piłki do skakania -  zostaną przekazane szkołom.

 

ZOSiP Serock

 

6H5o6H9N5rzAKAAAAAElFTkSuQmCC

 • IMG_20211022_092327 sprzęt sportowy
 • IMG_20211022_092603 sprzęt sportowy

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie oraz Przedszkole w Woli Kiełpińskiej w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

W  październiku 2021 roku Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i placówek wychowania przedszkolnego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”. Wnioski o udział w programie  w 2021r. do organu prowadzącego złożyli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Dofinansowanie zostało przyznane Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie w wysokości 3 600,00 zł oraz dla Przedszkola w Woli Kiełpińskiej w wysokości 2 400,00 zł.

W ramach programu Szkoła w Jadwisinie zakupi nowości czytelnicze i lektury oraz zorganizuje spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne i konkursy. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej planuje realizować projekt czytelniczy, w ramach którego zorganizuje konkursy, przedstawienia teatralne, a także wycieczki do Biblioteki Miejskiej w Serocku.

Przyznane dofinansowanie stanowi 80% wartości projektów, pozostałe 20% zapewni organ prowadzący placówki - Miasto Gmina Serock.

 

 

ZOSiP

Wytyczne związane z żywieniem dzieci i osób dorosłych w czasie pandemii

Informujemy, że Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk opracował główne wytyczne związane z żywieniem dzieci i osób dorosłych w czasie pandemii.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonym pod linkiem Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID-19

„Aktywnie i zdrowo”

      W trosce o zdrowie i kondycję młodych mieszkańców Serocka, Miasto i Gmina Serock we współpracy ze szkołami podstawowymi prowadzi programy i działania, które dostarczają dodatkowej aktywności fizycznej oraz mają kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.

      Od 13 września 2021r. został wznowiony program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program będzie trwał od września do grudnia 2021r., utworzonych zostało 8 grup zajęciowych z czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Programem zostali objęci uczniowie klas trzecich, którzy do tej pory nie uczestniczyli w programie. Wszyscy uczestnicy będą dowożeni na basen w hotelu „Warszawianka” w Jachrance. Każda grupa zrealizuje 20 godzin zajęć, podczas których dzieci oswoją się z wodą, nauczą się podstawowych technik pływackich i udoskonalą nabyte już umiejętności. Ćwiczenia w wodzie to jeden ze sposobów zapobiegania otyłości i korygowania wad postawy. To zdrowy i aktywny styl życia, który poprawia sprawność i koordynację ruchową. 

W tym roku szkolnym po raz pierwszy został uruchomiony nowy program - zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej „Gimnastyka w gminie Serock 2021”. Program zajęć realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych od września do grudnia 2021r. Ćwiczenia zorganizowane są w szkołach, w grupach maksymalnie 18 osobowych, łącznie utworzono 8 grup. Program ma odpowiadać na potrzeby uczniów, zgłoszone przez dyrektorów szkół podstawowych. W programie tym biorą udział dzieci z klas najmłodszych, u których stwierdzono wady postawy. Program „Gimnastyka w gminie Serock 2021” zawiera m.in. treści propagujące sportową postawę wśród uczniów, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia korygujące istniejące wady postawy oraz naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała. W rezultacie ma to przyczynić się do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci, a także do promocji zdrowego stylu życia.

    Oprócz aktywności fizycznej ważne są również prawidłowe nawyki żywieniowe. W związku z tym, od 4 października 2021r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, uczniowie klas I-V będą brali udział w unijnym programie „Program dla szkół”, który ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Dzieci będą otrzymywać bezpłatną porcję produktu owocowego albo warzywnego lub mlecznego przez 10-12 wybranych tygodni w semestrze. Każde dziecko uczestniczące w programie będzie otrzymywać m.in. jabłka, gruszki, śliwki, soki owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepę, pomidorki, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. W placówkach oświatowych zostali wyznaczeni koordynatorzy, którzy będą czuwali nad prawidłowym funkcjonowaniem programu „Program dla szkół”.

Pomimo trwającej modernizacji kuchni oraz stołówki szkolnej żywienie uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku od dnia 06.09.2021r. odbywa się, bez zakłóceń, w formie cateringu (jednodaniowy gorący posiłek z napojem), z którego korzysta 227 uczniów.

                                                                                                                                                                           ZOSiP

„Program dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock, uczniowie klas I-V będą brały udział w unijnym programie „Program dla szkół”, który ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

Dzieci będą otrzymywać bezpłatną porcję produktu owocowego albo warzywnego lub mlecznego przez 10-12 wybranych tygodni w semestrze. Każde dziecko uczestniczące w programie będzie otrzymywać m.in. jabłka, gruszki, śliwki, soki owocowe, marchewki, rzodkiewki, kalarepę, pomidorki, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Celem „Programu dla szkół” jest:

▪ trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe,

▪ upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety,

▪ wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

 

    ZOSiP

Aktywna Tablica

Dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock złożyli do Burmistrza wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w 2021 roku. Dofinansowanie udzielane jest w ramach rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Szkoły wnioskują o dofinansowanie zakupu m.in. interaktywnych monitorów dotykowych oraz tablic interaktywnych z projektorem. Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły to 14.000,00 zł., co stanowi 80% całkowitych kosztów zadania, 20% stanowi wkład własny gminy.   

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zakupów do Wojewody Mazowieckiego w terminie do 14 września 2021r.

 

ZOSiP Serock

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

Nauczycielom, uczniom

i rodzicom

życzymy dobrego

roku szkolnego

2021/2022

Przedłużenie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół

26 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Serock wręczył powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat szkolnych Pani Małgorzacie Leszczyńskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz Pani Barbarze Tomczak, Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku. Obydwie Panie mają za sobą już doświadczenia dyrektorskie, a uzyskiwane opinie Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz rad pedagogicznych i zakładowych organizacji związkowych świadczyły o wysokich kompetencjach zawodowych dyrektorów.

Ponadto na jeden rok szkolny Burmistrz przedłużył pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu Pani Małgorzacie Paliszewskiej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dyrektorom życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 • _MG_8008
 • _MG_8017
 • _MG_8027
 • _MG_8030

Awanse na stopień nauczyciela mianowanego

19 sierpnia 2021r., w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Do egzaminu przystąpili:

-  Agnieszka Nasiadka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Serocku,
-  Edyta Węgłowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
-  Magdalena Przybysz - nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
-  Sylwia Syrokomska - nauczyciel pedagog specjalny/psycholog z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
-  Anna Pawlak - nauczyciel plastyki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Egzamin przeprowadziła Komisja, w skład której weszli: przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, eksperci specjalności adekwatnej do specjalności egzaminowanego nauczyciela oraz dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynią się do rozwoju zawodowego nauczyciela oraz podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych.

26 sierpnia nauczyciele, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie oraz otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy!

 • _MG_7964
 • _MG_7976
 • _MG_7986
 • _MG_7993
 • _MG_7997

Darmowy podręcznik na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice uczniów szkół podstawowych, nie muszą się martwić zakupem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich dzieci. To szkoła zapewnia wszystkie materiały edukacyjne. Szkoły otrzymały dotację celową na podręczniki dla uczniów klasy II, V i VIII szkoły podstawowej. Szkoły otrzymały również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej. Uczniowie klasy I, III, IV, VI i VII szkoły podstawowej mają zapewnione bezpłatnie podręczniki ( dotacja w latach poprzednich).

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka - edycja 2021/2022

Informujemy, iż Miasto i Gmina Serock zgłosiła swój udział w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022,  realizowanym we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytutem Badawczym (SKN ONKOMA). W roku szkolnym 2021/2022 w programie będą brali udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Niniejsza inicjatywa realizuje cele zawarte w Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dn. 4 lutego 2020 roku tj. poprawa świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na choroby nowotworowe. Zakłada się, iż uczniowie po skończonych zajęciach będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Dzięki zdobytej wiedzy, dzieci z naszych szkół mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych.

 

ZOSiP

Zajęcia wspomagające dla uczniów

Informujemy, że na wniosek dyrektorów szkół podstawowych, Miasto i Gmina Serock zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) ubiega się  o zwiększenie subwencji oświatowej na zorganizowanie zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII.Zajęcia będą realizowane z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia i chemia.

Szacowana kwota zadania wyniesie 30 100,00.

Zajęcia wspomagające dla uczniów będą zorganizowane przez szkoły od 1 września 2021r. do 22 grudnia 2021r.

 

ZOSiP

Przetarg na dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2021/2022, w tym uczniów niepełnosprawnych

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku ogłasza przetarg na:

"Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2021/2022, w tym uczniów niepełnosprawnych".

Więcej informacji TUTAJ

Podsumowanie projektu pt. „Kluby Kluczowych Kompetencji”

Podsumowanie projektu pt. „Kluby Kluczowych Kompetencji”

Od stycznia 2019r. do czerwca 2021r. we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock realizowany był projekt pt. „Kluby Kluczowych Kompetencji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu to 1.256.217,00 zł, z czego kwota dofinansowania to: 1.173.657,00 zł.

Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z: robotyki, matematyki i przyrody prowadzonych metodami eksperymentu, języka angielskiego oraz w zajęciach wyrównawczych.

W zajęciach uczestniczyło 585 uczniów w 43 grupach zajęciowych.

W ramach realizacji projektu zakupiono dla szkół:

45 komputerów przenośnych, 105 tabletów, 60 zestawów robotów edukacyjnych, 5 zestawów obejmujących: komputer przenośny, tablicę interaktywną i projektor, 7 szaf  do ładowania i przechowywania tabletów, 3 szafy do ładowania i przechowywania komputerów przenośnych, wyposażenie do pracowni matematycznych i przyrodniczych – za łączną kwotę 417.770,19 zł. Zakupiono również podręczniki na zajęcia językowe i wyrównawcze oraz drobne materiały piśmiennicze do prowadzenia zajęć.

Najstarsi uczestnicy Klubu Naukowca i Klubu Informatyka brali udział w warsztatach w Centrum Nauki Kopernik. Na zakończenie projektu odbyły się wycieczki dla Naukowców do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

W ramach projektu, 90 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock zostało przeszkolonych w zakresie wykorzystania w praktyce szkolnej nowoczesnych technologii i narzędzi komputerowych. Kompetencje w zakresie TIK okazały się niezbędne podczas pandemii COVID – 19 i pomogły społeczności szkolnej łagodniej przejść do nauczania zdalnego. Szkoły wypożyczały również uczniom sprzęt do nauki zdalnej, zakupiony w ramach projektu.

Dzięki tym umiejętnościom, ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i uczniów udało się ukończyć projekt w trudnym czasie pandemii, za co serdecznie Państwu dziękujemy. 

ZOSiP Serock

 

ohCCCGEEI+DkkcswB5+4nsTY2Z6jiH3OBetbhy24fh6SqnuCCGEEEKIZFHyGAqw1Ru7N6nuBCGEEEKIZFKSpAJMCCGEEEIsRwowIYQQQoikUSIFmBBCCCFE0iiRAkwIIYQQImmUSAEmhBBCCJE0SqQAE0IIIYRIGiVSgAkhhBBCJI0SKcCEEEIIIZJGyR0FmEQikUgkEokkGZECTCKRSCQSiSTJ+S+bVD2s3+msJQAAAABJRU5ErkJggg==

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 • 78816437_481842562689059_6334703619136290816_n
 • DSC06780
 • IMG_20210302_160335
 • 203064024_1525790344441452_2036852249648656264_n

Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

KSZTAŁTOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH: aktywnego STYLU ŻYCIA

Ostatni rok szkoły, gdy przez jego większą część edukacja odbywała się w formie zdalnej, a szeroka izolacja społeczna spowodowana chorobą COVD-19 zaburzyła dotychczasowy styl i sposób życia, odbija się na kondycji fizycznej uczniów.                                                                             wFKRrEMF2vYHgAAAABJRU5ErkJggg==

W związku z tym, na nowy rok szkolny 2021/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Serock wraz z dyrektorem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku oraz dyrektorami szkół i przedszkoli przyjęli następujące działania kierunkowe dla żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach.

 • Podnieść jakość i organizację spożywania posiłków w stołówkach

  1.Wzbogacić i urozmaicić posiłki szkolne/przedszkolne z przewagą różnorodnych  warzyw i owoców,

      Udostępniać rodzicom lub opiekunom wykaz składników dań wskazanych w jadłospisie,

      Podawać gramaturę i wartość odżywczą potraw z jadłospisu,

      Informować jakie produkty stosowane są jako zamienniki dla dzieci ze stwierdzoną alergią,

 1. Uwzględnić dietę pokarmową
 2. Podnieść kompetencje pracowników (intendent, kucharka),
 3. Zapewnić właściwą organizację spożycia posiłków,
 4. Uszczegółowić zapisy w Regulaminie żywienia w zakresie wnoszenia opłat i zgłaszania rezygnacji z posiłku.

               Zamieszczać jadłospisy na stronie internetowej szkoły/przedszkola

 • Włączyć rządowe programy żywieniowe dla szkół (mleko, produkty mleczne, owoce i warzywa) do działań w obszarze zdrowego żywienia przez:
 1. Spożywanie otrzymanych produktów na terenie szkoły,
 2. Edukowanie o roli i znaczenia ww. produktów w zdrowej diecie.
 3. Ubiegać się o certyfikat Mazowieckiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

wH1QEG4TdaFLgAAAABJRU5ErkJggg==

 • Współpracować z pielęgniarką i nauczycielami realizującymi edukację zdrowotną
 1. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych,
 2. Gromadzenie i analizowanie wyników badań BMI (wskaźnik masy ciała) przy planowaniu działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Ponadto od nowego roku, w szkołach będzie realizowany program „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz program nauki    pływania dla kas I-III. Na te programy Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wszystkie szkoły zgłosiły nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej do programu „Aktywny powrót do szkół po pandemii”. Nauczyciele, którzy ukończą szkolenie – wraz ze swoją szkołą, będą mogli starać się o środki na organizowanie dodatkowych zajęć dla ucznia.

 

Alicja Melion

Dyrektor ZOSiP Serock

 

 

Szkolenia w ramach projektu „Działania na rzecz dzieci do lat 3”

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia w ramach projektu " Działania na rzecz dzieci do lat 3"

Celem projektu "Działania na rzecz dzieci do lat 3" jest podniesienie kompetencji poprzez bezpłatne szkolenia oraz opracowanie poradnika dobrych praktyk w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa mazowieckiego oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w województwie mazowieckim.

 

Więcej TUTAJ:

 

Nabór na stanowisko Szefa kuchni szkolnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku ogłasza nabór na stanowisko: SZEF KUCHNI SZKOLNEJ

 

Ogłoszenie o naborze TUTAJ

Dyżury wakacyjne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

w okresie wakacji lipiec-sierpień 2021 roku  

W okresie lipiec-sierpień 2021 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2021r.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczały do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2020/2021.

Lp.

Nazwa placówki

Miesiąc

lipiec

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

2.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

przerwa wakacyjna

przedszkole pracujące

3.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu*

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

4.

Oddziały przedszkolne zorganizowane  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

5.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej

przerwa  wakacyjna

przedszkole pracujące  

*Na dyżur do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu przyjmowane będą tylko dzieci urodzone w 2014r.

 

ZOSiP Serock

Harmonogram powrotu uczniów do szkół

Od 4 maja br. do szkoły wróciły wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach powrócą stopniowo starsi uczniowie.

Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym. 

Więcej informacji TUTAJ

Wnioski do programu rządowego - Posiłek w szkole i w domu w roku 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, złożył zbiorczy wniosek do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego ubiega się o dofinansowanie stołówek szkolnych w trzech szkołach podstawowych prowadzących żywienie zbiorowe.

        W ramach tego zadania, na podstawie wniosków Dyrektorów szkół wystąpiono o wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny typu: piec konwekcyjno-parowy, szafa chłodniczo-mroźnicza, zmywarka gastronomiczna, patelnia elektryczna, kuchnia gazowa z piekarnikiem oraz o środki na modernizację kuchni i stołówek w zakresie: instalacji wentylacyjnej, wyposażenie w stanowiska do sporządzania potraw.

       Program przewidziany jest do realizacji na lata 2019-2023. W ubiegłych latach gmina też składała wniosek, ale kryteria według których przyznawane jest dofinansowanie oraz liczba otrzymanych punktów spowodowała, że w latach 2019/2020 gmina nie została zakwalifikowana do programu. Jednym z kryteriów oceny jest zamożność gminy oraz liczba uczniów w szkole – im niższe wskaźniki, tym większa szansa na dofinansowanie.

       Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki szkół w programie wynosi 80.000,00 zł., udział własny gminy 20% wartości zadania tj. 20.000,00 zł. Zbiorczy wniosek złożono na ogólna kwotę zadania w wysokości 300.000,00 zł., wnioskowana kwota dofinasowania 240.000,00 zł., udział własny gminy 60.000,00 zł.

 

ZOSiP Serock

Powrót dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków!

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

 8 kwietnia 2020 r. od godziny 14:30 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, będzie miał możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowane zostaną również na stronach internetowych w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny, jak też wywieszone w tych placówkach w formie papierowej.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 9 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00 do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00  w systemie rekrutacji elektronicznej  lub przez złożenie w placówce oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców w wersji papierowej. 

W środę 14 kwietnia do godz. 15.00 na stronach internetowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną także wywieszone w formie papierowej w siedzibie placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 14 kwietnia w terminie siedmiu dni, rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Przy szkolnym stole

Nawyki żywieniowe kształtują się od najmłodszych lat. Zamiarem naszym jest aby posiłki, spełniały wymagania jakościowe i wartościowe, żeby były smaczne i zdrowe, a napojem  najchętniej spożywanym przez uczniów była woda pitna, do której byłby nieograniczony dostęp poprzez poidełka. 

Miasto i Gmina Serock po raz kolejny weźmie udział w wieloletnim programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu”. Realizacja programu przewidziana na lata 2019 – 2023 stwarza  możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyposażenia kuchni w sprzęt gastronomiczny oraz poprawę standardu obecnie funkcjonujących trzech stołówek w szkołach podstawowych prowadzących żywienie zbiorowe na terenie naszej gminy. W minionych latach 2019-2020 Miasto i Gmina Serock wzięła udział w programie – złożyła wnioski, jednak kryteria według których przyznawane jest dofinansowanie oraz liczba otrzymanych punktów spowodowały, że nie zostaliśmy zakwalifikowani do programu.

W okresie wakacyjnym w Szkole Podstawowej w Serocku, zostanie przeprowadzony generalny remont kuchni oraz stołówki szkolnej wraz z zakupem nowego wyposażenia. Gminny projekt remontu szkoły, przewiduje wydzielenie nowoczesnej przyjaznej przestrzeni do spożywania posiłków w dobrej atmosferze. Uczniowie będą mieli też możliwość korzystania z tej przestrzeni w celu zjedzenia owoców, warzyw i produktów mlecznych, które serwować będzie szkoła w ramach unijnego programu „Program dla szkół”. Będzie tam też można  napić się wody z poidełka jak również poczytać książkę.  

Od września 2021 roku, planujemy prowadzić stołówkę w Szkole Podstawowej w Serocku bez ajenta. Chcemy jako gmina zatrudnić nowych wykwalifikowanych pracowników przyporządkowanych do szkoły, którzy będą mieli na celu skutecznie kształtować nawyki żywieniowe naszych uczniów.

Rodzice dzieci korzystających z  żywienia w placówkach oświatowych na terenie gminy płacą tylko za „wsad do kotła” – czyli produkty. Wszystkie opłaty składające się na wyprodukowanie posiłków: wynagrodzenie pracowników kuchni, zakup energii elektrycznej i cieplnej, zakup wody, odprowadzenie ścieków, eksploatacja sprzętu, zakup środków czystości ponosi gmina.

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 18 kwietnia 2021r.

Do 18 kwietnia ograniczona została praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:  Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. e) wykonują działania ratownicze,
 6. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

 

ZOSiP w Serocku

Rerutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, iż w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, złożonych zostało łącznie 231 wniosków o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021/2022.

Komisje Rekrutacyjne w poszczególnych placówkach oświatowych w terminie do dnia 7 kwietnia 2021 r. weryfikują złożone wnioski wraz z dokumentami/oświadczeniami mającymi potwierdzać spełnianie kryteriów ustawowych i samorządowych wskazanych przez rodziców dziecka.

W dniu 8 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021