Główna treść strony 2021 rok

Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

29 stycznia 2021r. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie obchodziła swój 60 jubileusz. Sześćdziesiąt lat pomyślnej działalności placówki jest powodem do wielkiej dumy i satysfakcji zarówno dla tych, którzy tworzyli jej historię, jak i wszystkich budujących dzisiejszy kształt i wizerunek szkoły.

Każdy jubileusz pozwala ocalić od zapomnienia cząstkę historii szkoły, stanowi okazję do wspominania wydarzeń, które choć są minione, zawsze pozostają w pamięci. Chwila ta jest szczególna i ma niezwykłą moc, gdyż dotyczy miejsca, w którym pozostało serce niejednego człowieka, bo to wszystko, co się w nim kryje, nigdy nie może zostać zapomniane.

Historia pierwotnej Szkoły Podstawowej w Jadwisinie sięga lat międzywojennych.
W dokumentach archiwalnych zachowały się informacje na temat jednoklasowej szkoły, utworzonej w drewnianym parterowym budynku. Ze względu na jego zły stan techniczny, trzy lata później przeniesiono szkołę do piętrowego drewnianego budynku. Nauczało tam czworo pedagogów w siedmiu klasach. Warunki lokalowe nadal były bardzo trudne, z uwagi na dużą liczbę uczniów, a przy tym niewystarczającą ilość sal lekcyjnych. Konieczność budowy nowej szkoły stała się dla społeczności szkolnej priorytetem. 

Nową murowaną szkołę zawdzięczamy między innymi Pani Irenie Rempalskiej- ówczesnej nauczycielce, która w roku 1959, korzystając z okazji, iż premier Józef Cyrankiewicz przebywał w Pałacu Radziwiłłów, zaproponowała swoim uczniom, aby udali się do niego z życzeniami imieninowymi. Młodzież wręczyła premierowi laurkę, a przy tym przedstawiła trudną sytuację szkoły, prosząc o pomoc w stworzeniu lepszych warunków do nauki. Jak się niebawem okazało, rząd zajął się sprawą jadwisińskiej podstawówki. Po wizytacji w placówce, uwzględnił budowę nowej szkoły w planach ogólnopolskiej akcji „1000 szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”.

Wiosną 1959r. powołano Komitet Budowy Szkoły pod przewodnictwem Pana Bronisława Krawczyka, który w tym czasie pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. Prace budowlane trwały od lata 1959r. do grudnia 1960r. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły nastąpiło 29 stycznia 1961r., a placówka została zarejestrowana przez Krajowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkoły jako 121. szkoła na liście „Szkół- Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego”.

Dzięki zaangażowaniu, ciężkiej pracy i determinacji społeczności szkolnej oraz licznym akcjom lokalnym na rzecz pozyskania funduszy na budowę szkoły, w niedługim czasie uczniowie mogli kształcić się w dogodnych warunkach. Owoce pracy uczniów i nauczycieli dały się zauważyć w licznych przedsięwzięciach, projektach, uroczystościach oraz wysokich wynikach edukacyjno-wychowawczych.

Przez wiele lat w szkole prężnie działały różne uczniowskie organizacje i koła zainteresowań: Związek Harcerstwa Polskiego, Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny, koło PCK, zespoły wokalno-taneczne „Tańczące ogniki” i „Violinki”, chór szkolny, koło dziennikarskie wydające gazety: „Wiadomości z tornistra”, „Szkolny Kurier Informacyjno-Naukowy SK!N” i „Echo szkoły”, koło plastyczne „Kleks” z wyjazdowymi plenerami malarskimi, koło teatralne „Kurtynka”, Szkolne Koło Wolontariatu i wiele innych. Organizowane były Festiwale Nauki i Szkolne Amatorskie Festiwale Artystyczne SZAFA.

Wiele kół zainteresowań kontynuuje swoją działalność, a ich efekty widoczne są podczas występów na uroczystościach lokalnych, organizowanych wystawach poplenerowych, finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie osiągają sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych: literackich, ortograficznych, recytatorskich, teatralnych, plastycznych, m.in. „Ortomix”, „Warszawska Syrenka”, „Zdrowie w bajce” i wielu innych.

Społeczność szkolna zawsze podejmowała działania proekologiczne i dbała o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu. Organizowała Sejmiki Ekologiczne, akcje Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, Ekolandie, czego efektem było w 2003r. uzyskanie specjalnego znaku jakości „Zielony Certyfikat I stopnia Szkoły Przyjaznej Środowisku”.

Tradycją naszej szkoły są coroczne obchody Dni Patrona Jerzego Szaniawskiego, współpraca przy organizacji Festiwali Jerzego Szaniawskiego organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie i Teatr Dramatyczny Jerzego Szaniawskiego w Płocku.  Nasze cykliczne „Wieczornice z Patronem” stały się doskonałym przedsięwzięciem utrwalającym pamięć o znakomitym dramaturgu z Zegrzynka oraz integrującym społeczność lokalną poprzez działalność kulturalno-oświatową.

Tegorocznym obchodom święta szkoły przyświecał cel zapoznania uczniów z historią placówki, jej wieloletnią działalnością na płaszczyźnie edukacyjno-wychowawczej, sukcesami i wspaniałymi ludźmi, którzy przez wiele lat na nie pracowali. Młodsze dzieci z radością przeglądały szkolne kroniki, starsi uczniowie wraz z rodzinami zapoznali się z prezentacją multimedialną przygotowaną z okazji 60-lecia szkoły. Zespół „Violinki” zaprezentował skomponowaną na tę specjalną okazję piosenkę „Urodziny szkoły”. Uczniowie pisali życzenia urodzinowe i wykonywali laurki dla jubilatki. Odbyły się liczne konkursy plastyczne, m.in. „Zabawka Jerzego Szaniawskiego”, „Scena z życia Jerzego Szaniawskiego”, „Dworek Jerzego Szaniawskiego”, „Jerzy Szaniawski i jego twórczość”. Ciekawym zajęciem dla dzieci było układanie puzzli przedstawiających zdjęcia szkoły i związane z nią miejsca. Wychowawcy ze swoimi uczniami podjęli szereg różnych działań, aby pokazać im, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji, szacunek dla szkoły i całej jej społeczności oraz wdzięczność dla ludzi, którzy przez lata pracowali na wizerunek placówki.

Pełni wdzięczności składamy serdeczne podziękowania wszystkim obecnym i byłym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom, uczniom, rodzicom, absolwentom i przyjaciołom naszej szkoły za zaangażowanie i trud poświęcony budowaniu podwalin naszej placówki. To Państwo przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili swoich wychowanków do sukcesów edukacyjnych, wychowywali na dobrych i mądrych Polaków, wpajali najważniejsze wartości, a tym samym wpływali na rozwój szkoły i jej dobry wizerunek.

Całej wspólnocie szkolnej życzymy, aby z szacunkiem czerpała z obfitego dorobku minionych pokoleń ludzi związanych ze szkołą. Niech ten czas w niej spędzony będzie wykorzystany owocnie, a zdobyta wiedza i umiejętności staną się kluczem otwierającym drogę do Waszego dalszego rozwoju. Wspominajcie naszą szkołę z sentymentem, mając w pamięci obrazy radosnych i wspólnie przeżytych chwil.

 

Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

 

 

wstecz