Główna treść strony 2021 rok

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

 8 kwietnia 2020 r. od godziny 14:30 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, będzie miał możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowane zostaną również na stronach internetowych w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny, jak też wywieszone w tych placówkach w formie papierowej.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 9 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00 do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00  w systemie rekrutacji elektronicznej  lub przez złożenie w placówce oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców w wersji papierowej. 

W środę 14 kwietnia do godz. 15.00 na stronach internetowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną także wywieszone w formie papierowej w siedzibie placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 14 kwietnia w terminie siedmiu dni, rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

wstecz