Główna treść strony 2021 rok

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie oraz Przedszkole w Woli Kiełpińskiej w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

W  październiku 2021 roku Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock o dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i placówek wychowania przedszkolnego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”. Wnioski o udział w programie  w 2021r. do organu prowadzącego złożyli: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Dofinansowanie zostało przyznane Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie w wysokości 3 600,00 zł oraz dla Przedszkola w Woli Kiełpińskiej w wysokości 2 400,00 zł.

W ramach programu Szkoła w Jadwisinie zakupi nowości czytelnicze i lektury oraz zorganizuje spotkania czytelnicze, lekcje biblioteczne i konkursy. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej planuje realizować projekt czytelniczy, w ramach którego zorganizuje konkursy, przedstawienia teatralne, a także wycieczki do Biblioteki Miejskiej w Serocku.

Przyznane dofinansowanie stanowi 80% wartości projektów, pozostałe 20% zapewni organ prowadzący placówki - Miasto Gmina Serock.

 

 

ZOSiP

wstecz