Główna treść strony 2021 rok

Laboratoria Przyszłości

Dyrektorzy szkół podstawowych rozpoczęli procedurę wyłonienia wykonawcy, od którego zakupią wyposażenie z programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapytania ofertowe zamieszczone są na stronach BIP poszczególnych szkół.

Z ww. programu szkoły z tzw. katalogu podstawowego/obowiązkowego chcą zakupić:

- drukarki 3D i filamenty,

- mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,

- lutownice/stacje lutownicze z gorącym powietrzem,

- kamery przenośne cyfrowe z akcesoriami/aparat fotograficzny z akcesoriami,

- statyw z akcesoriami, Gimbal,

- mikroport, mikrofon kierunkowy z akcesoriami,

- oświetlenie do realizacji nagrań,

z  katalogu dodatkowego inne wyposażenie i pomoce dydaktyczne m.in.:

- urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne z zakresu robotyki i mikroelektroniki,

- sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku,

- narzędzia do obróbki drewna i metalu,

- środki ochrony indywidualnej.

Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów.

Sprzęt ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych oraz w formach pozalekcyjnych.

Wysokość środków przyznanych uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole:

  • Szkoła Podstawowa w Serocku - 180 300,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej - 100 800,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w Zegrzu - 85 800,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – 75 900,00 zł

Program nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

 

A. Melion

Dyrektor ZOSiP

 

 

wstecz