Główna treść strony 2022 rok

Wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w 2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wnioski do Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2022r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów: programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

W programie „Umiem pływać” zaplanowano udział 180 uczniów tj. 13 grup zajęciowych z czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Serock. Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki ma być realizowany również we wszystkich szkołach podstawowych, łącznie przewiduje się udział 162 uczniów w 9 grupach.

Ogółem w projektach w 2022 roku będzie uczestniczyło 342 dzieci tj. ok. 60% wszystkich uczniów klas I-III. Projekty przewidują przeprowadzenie 20 godzin zajęć na każdą grupę i są bezpłatne dla ucznia.    

Rozstrzygnięcie wniosków i rozpoczęcie zajęć planowane jest w drugiej połowie marca 2022r.

ZOSiP Serock

wstecz