Główna treść strony 2022 rok

Wnioski do programu rządowego – „Posiłek w szkole i w domu”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, złożył zbiorczy wniosek do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego ubiega się o środki na doposażenie w sprzęt i wyposażenie stołówek szkolnych w trzech szkołach podstawowych prowadzących żywienie zbiorowe.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednostki szkół w programie wynosi 80.000,00 zł., udział własny gminy 20% wartości zadania tj. 20.000,00 zł. Zbiorczy wniosek złożono na ogólna kwotę zadania w wysokości 282.250,00 zł., wnioskowana kwota dofinasowania 225.203,00 zł., udział własny gminy 57.047,00 zł.

Program przewidziany jest do realizacji na lata 2019-2023. W ubiegłych latach gmina też składała wniosek, ale kryteria według których przyznawane jest dofinansowanie oraz liczba otrzymanych punktów spowodowała, że w latach 2020/2021 gmina nie została zakwalifikowana do programu. Jednym z kryteriów oceny jest zamożność gminy oraz liczba uczniów w szkole – im niższe wskaźniki, tym większa szansa na dofinansowanie.

 

ZOSiP Serock

wstecz