Główna treść strony 2022 rok

Aktywna Tablica 2022

Miasto i Gmina Serock otrzymało wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie oraz Szkoły Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. 

Dofinansowanie zostało przyznane dla każdej ze szkół w wysokości wnioskowanej 14.000,00 zł, ogółem 28.000,00 zł dla gminy. Środki zostaną przeznaczone na zakup interaktywnych monitorów dotykowych.

Udział własny gminy w kosztach zadania to 7.000,00 zł.

 

 

ZOSiP Serock

wstecz