Główna treść strony 2022 rok

Dowożenie zbiorowe uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022/2023

W oparciu o postępowanie przetargowe z dnia 15 lipca 2022r. wybrano Firmę Przetargową TRANS-TOM Tomasz Zieliński
ul. Dworcowa 4, 05-126 Nieporęt
do świadczenia usługi dowożenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2022/2023 zamieszkałych na terenie gminy Serock do następujących szkół i placówek: 

- Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie (Linia 1),

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” w Nasielsku ul. Ogrodowa 9 i Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” w Nasielsku ul. Kościelna 21 (Linia 2),

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Wyszkowie (Linia 3),

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczego w Warszawie, ul. Krasińskiego, Zespołu Placówek Szkolno – Rewalidacyjno-Wychowawczych w Warszawie, ul. Bełska, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, ul. Namysłowska, LO z oddziałami integracyjnymi w Warszawie.

Harmonogram dowożenia i odwożenia uczniów ustali Przewoźnik w oparciu o uzgodnienia z rodzicami.

 

 

A.Melion

Dyrektor ZOSiP w Serocku

wstecz