Główna treść strony 2022 rok

Ślubowanie Nauczycieli mianowanych

Dnia 30 sierpnia 2022r. nauczycielki zatrudnione w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock złożyły ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela mianowanego oraz odebrały akt awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły:

Pani Emilia Grzegorczyk – nauczyciel przedszkola w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku,

Pani Lidia Jaskułowska – nauczyciel informatyki i matematyki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku,

Pani Agnieszka Szymańska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku.

Nauczycielkom, które uzyskały kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy  i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

ZOSiP Serock

  • mianowanie

wstecz