Główna treść strony 2022 rok

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka - edycja 2022/2023

Miasto i Gmina Serock po raz kolejny zgłosiła swój udział w V Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka w edycji 2022/2023,  realizowanym we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytutem Badawczym (SKN ONKOMA).

W roku szkolnym 2022/2023 w programie będą brali udział uczniowie klas 7 szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej Gminy.

Niniejsza inicjatywa realizuje cele zawarte w Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej Uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dn. 4 lutego 2020 roku tj. poprawa świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na choroby nowotworowe. Zakłada się, iż uczniowie po skończonych zajęciach będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Dzięki zdobytej wiedzy, dzieci z naszych szkół mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, ale skutecznych działań profilaktycznych.

 

ZOSiP

wstecz