Główna treść strony 2023 rok

Konkursy w placówkach oświatowych

W 2023r. zostaną przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów w dwóch placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj.:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

- Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu.

W obydwu placówkach 31 sierpnia 2023r. kończy się kadencja, na którą zostały powierzone stanowiska dyrektorów.

Planujemy, iż konkursy zostaną ogłoszone i przeprowadzone w drugim kwartale 2023r. Informacje o ogłoszonych konkursach będą zamieszczone m.in. na stronie bip.serock.pl.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wymagań jakie musi spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora, a także z procedurą konkursową, które określone są w rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce oraz rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

ZOSiP

wstecz