Główna treść strony 2023 rok

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Już od piątku 3 marca od godz. 8:00 do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Wzór deklaracji do pobrania będzie dostępny od dnia 2 maca 2023 r. w sekretariatach poszczególnych przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zgodnie z  harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 w gminie Serock, składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie możliwe od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Rejestracja wniosków, tak jak w ubiegłych latach będzie odbywać się w systemie elektronicznym.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzanej rekrutacji i dostępności do programu rejestracji elektronicznej wniosków  znajdziecie Państwo w zakładce zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2023/2024

wstecz