Główna treść strony 2023 rok

Od 1 września 2023 r. zmiana wysokości opłaty za przedszkole

Od 1 września 2023 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,30 zł

w związku z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty opłaty, po waloryzacji informujemy, iż od 1 września 2023 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wynosi  1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w  przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

ZOSiP Serock

wstecz