Główna treść strony 2023 rok

Nowy rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie w Mieście i Gminie Serock ponad 2 tys. dzieci i młodzieży w przedszkolach i w szkołach podstawowych, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Serocku ponad 600 uczniów,

- w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej ponad 470 wychowanków i uczniów,

- w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Jadwisinie ponad 300 wychowanków
i uczniów,

- w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Zegrzu około 300 wychowanków
i uczniów,

- w Przedszkolu w Serocku – 300 wychowanków oraz w Przedszkolu w Zegrzu 100 wychowanków.

W nowym roku szkolnym będą kontynuowane następujące programy:

- „Umiem pływać w gminie Serock” – program dedykowany dla klas III,

- „Gimnastyka w gminie Serock” z elementami gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej.

Nowe przedsięwzięcia: program rządowy – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;                                                                                                                                             
– laptop dla ucznia klasy czwartej oraz dofinansowanie „bon” dla nauczyciela w wysokości 2500 zł na zakup komputera.

28 sierpnia 2023r. Burmistrz podpisał w tej sprawie umowę z Ministrem Cyfryzacji - przekazanie laptopów uczniom ma nastąpić – najpóźniej do 31.12.2023r.

Zmiany w organizacji zarządzania w szkołach:

W Szkole Podstawowej w Serocku za zgodą organu prowadzącego utworzono drugie stanowisko wicedyrektora, na które została powołana Pani Dominika Więcka.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej stanowisko dyrektora objęła Pani Aneta Stepnowska, natomiast wicedyrektorem Zespołu będzie Pani Anna Wałowska.

Od lipca 2023r. Miasto i Gmina Serock zwiększyła środki na dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli i dyrektorów.

W sierpniu 2023r. egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało 13 nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

 

Dyrektor ZOSiP w Serocku

wstecz