Główna treść strony Dla ucznia i rodzica

W trosce o najmłodszych powstanie nowy oddział przedszkolny

Od 1 września 2012 r. zostanie uruchomiony dodatkowy odział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Serocku. Warunki i organizacja pracy tego oddziału przedszkolnego nie będzie odbiegać od standardów przedszkola w Serocku.
Dzieci 6-letnie uczęszczające do tego oddziału będą mogły w nim przebywać w czasie oczekiwanym przez rodziców od 8.00 do 16.00, a dla ich potrzeb zostanie przygotowana i odpowiednio wyposażona sala szkolna. Dzięki usytuowaniu w jednym kompleksie szkolno-przedszkolnym w Serocku przedszkolaki będą mogły korzystać z żywienia na zasadach przedszkolnych i przebywać na przedszkolnym terenie rekreacyjnym. Szacowany roczny koszt uruchomienia oddziału przedszkolnego dla 25 przedszkolaków- wyniesie ok. 124.000,00 zł,  obejmujący: wynagrodzenie 2 nauczycieli wraz z pochodnymi i składkami pracownika i pracodawcy oraz  koszty wyposażenia oddziału.
Świadczenia oddziału przedszkolnego  w czasie przekraczającym podstawę programową (5 godzin dziennie) będą odpłatne.
W wyniku prowadzonego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2012/2013 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock przyjęto 438 dzieci na 488 złożonych podań. Przyjęto 94 dzieci 6-letnich, 164 dzieci 5-letnie, 108 dzieci 4-letnich i 72 dzieci 3-letnich. Należy zauważyć, iż na terenie gminy funkcjonuje także przedszkole niepubliczne, które dysponuje 54 miejscami przedszkolnymi.
To dwuletnie zawahanie się rządu w zakresie edukacji dzieci 6-letnich przynosi fatalne skutki dla edukacji najmłodszych, gdyż w okresie przejściowym prowadzi do trudnych do przewidzenia sytuacji.
Formalnie rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dwa roczniki dzieci 6-letnie i dzieci 5-letnie i to dla nich w pierwszej kolejności należy zapewnić miejsca. Natomiast od decyzji rodziców zależy czy dzieci 6-letnie  rozpoczną edukację szkolną czy pozostaną w edukacji przedszkolnej. Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Serock są dobrze przygotowane do  przyjmowania dzieci 6- letnich do szkół, oferując w nich standard porównywalny z oddziałami przedszkolnymi  oraz bezpłatną opiekę świetlicową w czasie  wnioskowanym  przez rodziców - zapraszamy.

Alicja Melion

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

wstecz

Powrót do topu strony