Główna treść strony Doskonalenie zawodowe i kształcenie


Zarządzenie Nr 10/B/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane nauczycielom w 2018 roku, zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Powrót do topu strony