Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

oswiata.serock.pl

Wyszukiwarka

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Menu

Wirtualny spacer

po mieście

Kalendarz

wydarzeń

«Styczeń 2018»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nawigacja:

Treść strony

Informacja o średnim wynagrodzeniu nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

W gminie Miasto i Gmina Serock za rok 2014 osiągnięto średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z art. 30a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm./.

Średnie ustawowe wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wyniosło:

 

nauczyciela  dyplomowanego   -  5.000,37

nauczyciela  mianowanego       -  3.913,33

nauczyciela  kontraktowego     -  3.016,52

nauczyciela  stażysty                -  2.717,59

 

W gminie Miasto i Gmina Serock średnioroczna struktura  zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawiała się następująco w etatach:

nauczycieli  dyplomowanych     -  79,23

nauczycieli  mianowanych         -  35,84

nauczycieli  kontraktowych        -  29,91

nauczycieli  stażystów                -    3,09

 

Podane wysokości średniego wynagrodzenia są kwotami brutto, czyli uwzględniają zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczaną zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm./ oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obliczane zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych /t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1442 ze zm./ oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia /Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391 ze zm./

   Kadry  ZOSiP

Strona główna

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.