Główna treść strony Przedszkola publiczne

Organizacja dyżuru wakacyjnego przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020r.

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią oraz organizacją pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dn. 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 informuję, iż dyżur wakacyjny przedszkoli / oddziałów przedszkolnych planowany jest w aktualnie obowiązującym standardzie bezpieczeństwa.

Rodzice, którzy będą mieli potrzebę korzystania z opieki pracującego przedszkola / oddziału przedszkolnego składają wniosek drogą elektroniczną do placówki prowadzącej dyżur w danym czasie – do 29 maja 2020r.           

 

Harmonogram pracy w okresie wakacji lipiec-sierpień 2020 roku  

W okresie lipiec-sierpień 2020 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych  przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020.

Lp.

Nazwa placówki

Miesiąc

lipiec

sierpień

1.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

przerwa wakacyjna

przedszkole pracujące

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

W związku z remontem oddział przedszkolny będzie wyłączony z pracy w okresie wakacji*

3.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

 

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu**

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

5.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.

przerwa wakacyjna

przedszkole pracujące

6.

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Woli Kiełpińskiej.

przedszkole pracujące

przerwa wakacyjna

* Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Serocku, w miarę potrzeby będą mogli je zgłosić także do Samorządowego Przedszkola w Serocku, które będzie pracować w sierpniu.

** Na dyżur do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu przyjmowane będą tylko dzieci sześcioletnie, z uwagi na to, że w placówce może być prowadzony remont.

 

ZOSiP Serock