Główna treść strony Dla ucznia i rodzica

Zarządzenie Nr 135/B/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26 września 2017 w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 48/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn.06.02.2015r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Serock, oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

Nowe obwody szkolne

30 stycznia 2013 r. z inicjatywy Burmistrza, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwalę w sprawie zmiany obwodów szkolnych w gminie Miasto i Gmina Serock.

Zróżnicowany rozwój poszczególnych rejonów gminy wpływa na zmiany w dotychczas funkcjonujących systemach, w tym w ustalonych w latach 80-tych i 90-tych obwodach szkolnych.

Intensywny rozwój mieszkalnictwa w rejonie szkoły podstawowej w Jadwisinie spowodował, iż w ostatnich latach wzrosła o prawie 40% liczba dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, natomiast w sąsiedniej szkole podstawowej w Zegrzu liczba uczniów spadła o ponad 40%, gdyż obwód szkoły tworzą w dużej mierze miejscowości (Zegrze, Zegrze Południowe) w których na skutek transformacji spadła liczba ludności.

Taka sytuacja sprawia, iż w jednej szkole dzieci uczyłyby się na zmiany, wystąpiłby problem z organizacją zajęć dodatkowych oraz zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, natomiast bazę drugiej szkoły wykorzystywano by tylko w połowie.

Należy dodać, iż w gminie Serock też jest odczuwalny niż demograficzny w szkołach i ogólna liczba uczniów zmniejsza się.

Uchwałę o zmianie obwodów podjęto w celu zapewnienia uczniom zamieszkałym na terenie gminy porównywalnych warunków w jakich będą się uczyć i rozwijać. Zmiany polegają na wyłączeniu z obwodu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie miejscowości: Dosin, Borowa Góra - poza obszarem w obrębie ulic Nasielska, Długa, Warszawska oraz ulicy Nasielskiej i włączeniem tego obszaru do obwodu Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Zmiana zacznie obowiązywać od 1 września 2014 r., aby umożliwić dzieciom naturalne wejście w nowe środowisko szkolne, poprzez „oddział zerowy – dla dzieci 6-letnich” który będzie uruchomiony od 1 września 2013 r. przy szkole Podstawowej w Zegrzu.

Warto także dodać, iż nowe tereny włączone do obwodu Szkoły Podstawowej są powiązane ze środowiskiem oświatowym w Zegrzu poprzez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu, do którego uczęszczają dzieci z tych miejscowości, oraz Gimnazjum w Zegrzu, które w swoim obwodzie zawiera także obwód Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

Do obydwu szkół; szkoły w Jadwisinie oraz szkoły w Zegrzu uczniowie są dowożeni tym samym autobusem szkolnym. Zmiana obwodów szkolnych wiąże się dostosowaniem tras i harmonogramów dowożenia do nowych rejonów szkolnych, w taki sposób, aby godziny dowożenia i odwożenia uczniów do szkół były porównywalne, jak i dostępność do przystanków autobusu szkolnego.

Propozycje zmian obwodów szkolnych były przedstawione i konsultowane ze środowiskiem szkolnym oraz mieszkańcami terenów, których zmiana dotyczy. Wnioski i spostrzeżenia wymienione podczas spotkań, posłużą organowi prowadzącemu szkoły oraz szkołom do podjęcia takich działań, które w jak najlepszy sposób przygotują placówki do tych zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Uchwała Nr 314/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 21 lutego 2017r.

Zimowisko w Dzierżoniowie

 

W dniach 27.01 – 03.02.2013 r. w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Miastem Dzierżoniów  40 osobowa grupa uczniów z naszej gminy wraz z opiekunami przebywała na zimowisku w Dzierżoniowie.

Wyjazd miał charakter turystyczno – rekreacyjny i był formą nagrody dla uczniów o nieprzeciętnych osiągnięciach i dokonaniach w różnych obszarach życia szkolnego.

W malowniczych, górskich krajobrazach uczestnicy zdobyli szczyt – Wielką Sowę. Każdy miał możliwość nauki lub doskonalenia swojej jazdy na nartach. Wśród przygotowanych przez organizatorów atrakcji były również wyjazdy na lodowisko, basen, kręgle.

W programie pobytu nie zabrakło zwiedzania najciekawszych zakątków Dolnego Śląska, w tym: ratusza i zabytków Dzierżoniowa, Skalnego Miasta w Walimiu, Wrocławia z Panoramą Racławicką i Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doskonała organizacja pobytu naszej młodzieży w Dzierżoniowie sprawiła, że pomimo problemów zdrowotnych niektórych uczestników, wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, uśmiechnięci, pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ferie zimowe 2013

 

W okresie ferii od 28.01 do 28.02.2013 r. uczniowie mogą miło spędzać czas. Szkoły przygotowały programy zajęć. Każdy uczeń będzie miał możliwość skorzystania z oferowanych przez szkołę propozycji spędzenia czasu wolnego.  

 

Programy i harmonogramy zajęć przygotowanych przez szkoły na okres ferii zimowych:

Koniec roku szkolnego w placówkach na terenie miasta i gminy Serock

 

Samorządowe Przedszkole w Serocku - 27.VI (środa) godz. 10:00 – wszystkie przedszkolaki

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu 28.VI (czwartek) godz. 14:00 – grupa sześciolatków

Szkoła Podstawowa w Serocku
28.VI (czwartek) godz. 15:00 – uczniowie klas VI
29.VI (piątek) godz. 10:30 – uczniowie kl. „0” – V

Gimnazjum w Serocku
28.VI (czwartek) godz. 17:00 – uczniowie klas III
29.VI (piątek) godz. 8:30 – uczniowie kl. I- II

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
29.VI (piątek) godz. 8:00 – uczniowie kl. „0” – III
godz. 10:00 – uczniowie kl. IV-VI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
28.VI (czwartek) godz. 13:00 - uczniowie gimnazjum
29.VI (piątek) godz. 9.00 - uczniowie szkoły podstawowej

Zespół Szkół w Zegrzu
29.VI (piątek) godz. 8:30 – uczniowie gimnazjum
godz. 11:30 – uczniowie szkoły podstawowej

 

W trosce o najmłodszych powstanie nowy oddział przedszkolny

Od 1 września 2012 r. zostanie uruchomiony dodatkowy odział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Serocku. Warunki i organizacja pracy tego oddziału przedszkolnego nie będzie odbiegać od standardów przedszkola w Serocku.
 

Wakacyjny wyjazd uczestników projektu "Każdy może zostać Omnibusem"

W ramach realizacji projektu p.n.: „Każdy może zostać Omnibusem” realizowanego w ramach POKL Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa, jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego grupa 20 uczniów z gminy Serock wyjedzie na dwutygodniowe zajęcia letnie nad Morze Bałtyckie. Będą wypoczywać w Ośrodku Wczasowym „Bryza” w Łazach od 20 lipca do 3 sierpnia. Czeka ich mnóstwo atrakcji pod czujnym okiem doświadczonych opiekunów. Wyjazd jest dla dzieci całkowicie bezpłatny.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

Kalendarz na nowy rok szkolny

Letnie zajęcia nad Morzem Bałtyckim uczestników projektu "Każy może zostać Omnibusem"

 Już za 2 dni grupa 20 uczniów z gminy Serock wyjedzie na dwutygodniowe letnie zajęcia nad Morze Bałtyckie w ramach projektu p.n.: „Każdy może zastać Omnibusem”.

Wyjazd jest bezpłatny i jest nagrodą dla najwytrwalszych uczestników zajęć.

Pobyt będzie zorganizowany w Ośrodku Wczasowo- Kolonijnym „Bryza” w Łazach- a wyjazd już 20 lipca o godzinie 7.00 zbiórka pod Ratuszem w Serocku skąd specjalnym busem z przyczepką na bagaże grupa odjedzie na wypoczynek.

Powitamy ich powrotnie 3 sierpnia. Opiekunem młodzieży będzie Pani Agnieszka Dudek - nauczyciel Zespołu Szkół  w Zegrzu.

 

Kartka z pozdrowieniami znad morza od uczestników projektu "Każdy może zostać Omnibusem"

 • -
 • -

Relacja z pobytu nad morzem uczestników projektu "Każdy może zostać Omnibusem"

W dniu 3. sierpnia 2012 r. wrócili z letnich kolonii nad morzem uczestnicy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej p. n. „Każdy może zostać Omnibusem”, realizowanego wraz z gminami Dzierżoniów i Kluczbork. Dzieci przebywały w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza”  w Łazach.

            Czas był wypełniony nie tylko zajęciami służącymi wypoczynkowi i rozrywce. W ramach pobytu koloniści pracowali nad biuletynem turystycznym dotyczącym świąt obchodzonych w gminie. Powstały piękne makiety, prezentacja multimedialna i film (trójjęzyczne). Codziennie uczestnicy kolonii brali udział w lekcjach języka angielskiego i niemieckiego, prowadzonych w formie zabaw przez native speakerów. Powstał też hymn kolonijny, którego jedna ze zwrotek brzmiała:

„Dzierżoniów rycerski,

Kluczbork honorowy,

 a Serock choć mniejszy,

też ma tęgie głowy.”

 

            Odbyły się również liczne imprezy integracyjne. Były to: zawody sportowe, konkursy plastyczne, chrzest morski, wybory Miss i Mistera kolonii ( Miss została uczennica Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej Monika Żądło) oraz na koniec Śluby Kolonijne. Nie obyło się też bez plażowania, kąpieli morskich, wieczornych ognisk i dyskotek, a nawet był tort dla wszystkich kolonijnych jubilatów. Czas kolonii to także wycieczki: do Słowińskiego Parku Narodowego na spacer po wydmach, do Parku Dinozaurów, do Międzyzdrojów i Zagrody Żubrów, do Kołobrzegu i Wioski Westernowej.

            Pogoda dopisała, program był bardzo bogaty więc czasu na nudę nie było. A na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe zdjęcie i oczywiście – polały się łzy...że już koniec i że nadszedł czas rozstania.

 

Galeria zdjęć

 • -
 • -
 • -
 • -

Warsztaty dla młodzieży w Rybakach

Warsztaty są nagrodą za udział w finale Turnieju Wiedzy Turystyczno-Ekologicznej o Obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Zakończenie Turnieju odbyło się 31 maja 2012 roku. Z naszej gminy zwycięską drużyną są uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Woli Kiełpińskiej.

W trakcie warsztatów młodzież  będzie poznawać między innymi region, złoży wizytę w Gospodarstwie Rybackim w Szwaderkach, weźmie udział w plenerowych warsztatach fotograficznych i wykładach na temat zasad bezpieczeństwa przebywania w wodzie.   

Fundatorem Nagrody jest „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”.

Docelowym miejscem pobytu młodzieży jest miejscowość Rybaki na Pojezierzu Olsztyńskim.

Warsztaty potrwają od 30 lipca do 4 sierpnia 2012 roku.

Wszystkim uczestnikom życzymy słonecznej pogody i miłego odpoczynku.  

Rozpoczęcie roku szkolnego w PZSiPS w Legionowie

Rozpoczęcie roku szkolnego

w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

3.08.2012 r. o godz. 900

 

Dowóz uczniów wykonywać będzie Firma:          TRANS – TOM Tomasz Zieliński

              05-126 Nieporęt, ul. Dworcowa 4.

 

Opiekę nad uczniami sprawować będzie Pani Grażyna Jagielska.

3 września 2012 r. autobus szkolny będzie kursował następująco:

Gąsiorowo – 740

Wierzbica – 750

Serock – Rynek – 800

Jadwisin – 810

Dosin – 815

Jachranka – 825

Ludwinowo Dębskie – 835

Odwóz uczniów po zakończeniu zajęć w dniu 3.09.2012 r. w szkole.

 

Stan organizacyjny szkół w roku szkolnym 2012/2013

 

Szkoła/ przedszkole

Liczba uczniów

Liczba oddziałów/

Średnia liczba uczniów na oddział

Samorządowe Przedszkole w Serocku

182

7/26

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

100

4/25

Szkoła Podstawowa w Serocku

 

 1. oddziały przedszkolne

371

 

52

14/27

 

2/26

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

 1. oddział przedszkolny

184

 

29

8/23

 

1/29

Gimnazjum w Serocku

219

8/27

Zespół Szkół w Zegrzu

 1. szkoła podstawowa
 2. gimnazjum

 

118

99

 

6/20

5/20

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

 1. przedszkole
 2. szkoła podstawowa
 3. gimnazjum

 

 

76

270

135

 

 

3/25

12/23

6/23

 

RAZEM

 

1830

 

76/24

Dane z 10.09.2012 r.

Zaproszenie na spotkanie dot. planowanych zmian obwodu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Szkoły Podstawowej w Zegrzu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

zaprasza

na spotkanie dotyczące planowanych zmian obwodu

Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz

Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

 

 

Zmiana obwodów dotyczy miejscowości Dosin od nr 1 do  nr 38 i nr 51 oraz Borowej Góry poza obszarem w obrębie ulic: Nasielska, Długa, Warszawska oraz ul. Nasielska.

 

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2013 r. o godz. 1800  w Zespole Szkół w Zegrzu, przy ul. Oficerskiej 3.

 

Celem spotkania jest przedstawienie uwarunkowań powodujących zmiany obwodów szkolnych oraz przekazanie informacji o organizacji i funkcjonowaniu szkół przed i po wprowadzeniu zmiany.

 

 

Serdecznie zapraszam

Powrót do topu strony