Główna treść strony Program nauki pływania

Program "Umiem pływać w gminie Serock 2022"

Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III i II szkół podstawowych w wysokości 15.000,00 zł.

Zajęcia podzielone zostały na dwa etapu: I etap – będzie trwał od marca 2022 r. do czerwca 2022 r.; II etap -  rozpocznie się we wrześniu 2022r. i zakończy się w grudniu 2022r.

W programie „Umiem pływać w gminie Serock 2022” bierze udział 180 uczniów z klas drugich i trzecich, którzy do tej pory nie uczestniczyli w programie. Utworzonych zostało 13 grup ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Zajęcia odbywają się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance i na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Każda grupa realizuje w programie 20 godzin zajęć, podczas których dzieci oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich i doskonalą nabyte już umiejętności. Ćwiczenia w wodzie to jeden ze sposobów zapobiegania otyłości i korygowania wad postawy.

Udział ucznia w zajęciach jest bezpłatny. Organizator  zapewnia:  bezpłatny przewóz z opieką w autokarze, opiekę w szatni basenowej, opiekę instruktora pływania i bilety wstępu.

ZOSiP Serock