Program "Umiem pływać w gminie Serock 2018"

Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III i II szkół podstawowych.

Na 2018 rok zaplanowano udział w programie 197 dzieci. Zajęcia odbywają się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.

Program „Umiem pływać w gminie Serock 2018” będzie realizowany w dwóch turach: Pierwsza tura trwa od lutego do czerwca 2018r., natomiast druga od września do grudnia 2018r.(rok szkolny 2018/2019).

Uczniowie podczas 20 jednostek zajęć oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich, doskonalą pływanie. Nauka pływania wpływa na lepszą aktywność fizyczną dziecka, przeciwdziała otyłości, koryguje wady postawy. Program jest bezpłatny dla ucznia, dlatego warto motywować dzieci do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i skorzystać z szansy nauki pływania.

Planowany koszt realizacji zadania 81.538,00 zł; dofinansowanie MSiT 30.000,00 zł.

ZOSiP Serock