Harmonogram zajęć SKS z Unii Związków Sportowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Nazwa placówki

Termin zajęć

Grupa

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia

1.

Szkoła Podstawowa  w Jadwisinie

Poniedziałek godz.16.10 -17.10

Wtorek godz.15.25 -16.25

 

kl. IV- VIII  2 godz.

kl. IV- VIII  2 godz.

 

Piotr Plechawski

Piotr Plechawski

2.

Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Woli Kiełpińskiej

Sobota godz. 10.00 – 12.00

Sobota godz. 12.00 – 14.00

kl. IV 2 godz.

kl. IV  2 godz.

Daniel Kęsak

Ryszard Świątecki

 

 

3.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Poniedziałek godz. 12.45-13.30

Poniedziałek godz. 12.45-13.30

Wtorek  godz. 12.45-13.30

Wtorek  godz. 14.45-16.25

Środa   godz. 13.50-15.30

Czwartek godz. 12.45-13.30

kl. I -  III     1 godz.

kl. I -  III     1 godz.

kl. I -  III     1 godz.

kl.VII i III gim 2godz

kl. V-  VI     2 godz.

kl. I -  III      1 godz.

Krzysztof Szymański

Tomasz Jaczyński

Tomasz Jaczyński

Tomasz Jaczyński

Krzysztof Szymański

Krzysztof Szymański