Menu podstrona

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Informujemy, iż w związku z posiadanymi wolnymi miejscami w dwóch placówkach świadczących wychowanie przedszkolne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock   tj. w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu – 11 miejsc oraz w  oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu – 1 miejsce, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, odpowiednio: dla dzieci w wieku 3-6 lat do przedszkola, jak też  do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku  6 lat.

Nabór wniosków w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020, zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock, odbędzie się w dniach od 1 do 7 sierpnia 2019 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2019/2020 do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock dostępny na stronie internetowej http://www.oswiata.serock.pl w zakładce: dla ucznia i rodzica →  edukacja przedszkolna → przedszkola publiczne    - oraz w wymienionych placówkach oświatowych.

 

ZOSiP Serock

wstecz