Główna treść strony 2023 rok

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za rok szkolny 2022/2023

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za rok szkolny 2022/2023

Nowy rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie w Mieście i Gminie Serock ponad 2 tys. dzieci i młodzieży w przedszkolach i w szkołach podstawowych, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Serocku ponad 600 uczniów,

- w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej ponad 470 wychowanków i uczniów,

- w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Jadwisinie ponad 300 wychowanków
i uczniów,

- w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Zegrzu około 300 wychowanków
i uczniów,

- w Przedszkolu w Serocku – 300 wychowanków oraz w Przedszkolu w Zegrzu 100 wychowanków.

W nowym roku szkolnym będą kontynuowane następujące programy:

- „Umiem pływać w gminie Serock” – program dedykowany dla klas III,

- „Gimnastyka w gminie Serock” z elementami gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej.

Nowe przedsięwzięcia: program rządowy – rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;                                                                                                                                             
– laptop dla ucznia klasy czwartej oraz dofinansowanie „bon” dla nauczyciela w wysokości 2500 zł na zakup komputera.

28 sierpnia 2023r. Burmistrz podpisał w tej sprawie umowę z Ministrem Cyfryzacji - przekazanie laptopów uczniom ma nastąpić – najpóźniej do 31.12.2023r.

Zmiany w organizacji zarządzania w szkołach:

W Szkole Podstawowej w Serocku za zgodą organu prowadzącego utworzono drugie stanowisko wicedyrektora, na które została powołana Pani Dominika Więcka.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej stanowisko dyrektora objęła Pani Aneta Stepnowska, natomiast wicedyrektorem Zespołu będzie Pani Anna Wałowska.

Od lipca 2023r. Miasto i Gmina Serock zwiększyła środki na dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli i dyrektorów.

W sierpniu 2023r. egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało 13 nauczycieli ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

 

Dyrektor ZOSiP w Serocku

Od 1 września 2023 r. zmiana wysokości opłaty za przedszkole

Od 1 września 2023 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1,30 zł

w związku z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty opłaty, po waloryzacji informujemy, iż od 1 września 2023 r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wynosi  1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w  przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

ZOSiP Serock

Zajęcia multimedialne z robotem Photon

W Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku w ramach wymiany doświadczeń między placówkami prowadzonymi przez Miasto i Gminę Serock odbyły się multimedialne zajęcia rozwijające kreatywność oraz kompetencje cyfrowe dzieci z wykorzystaniem robota Photon oraz tablicy interaktywnej. Hasłem przewodnim zajęć w grupie „Malinki” była nauka kodowania i programowania poprzez zabawę. Programując robota za pomocą tabletu, dzieci określały jego drogę, wydawanie dźwięku czy zmianę koloru czułek. Na tablicy interaktywnej przedszkolaki wykonywały szereg zadań, aby odszyfrować kod, który był potrzebny do odkrycia naszej planety. Dzieci świetnie poradziły sobie ze wszystkimi poleceniami. Nie zabrakło również wspólnych zabaw ruchowych, muzycznych i manualnych, które są dobrym połączeniem najnowszych technologii z kompetencjami społeczno-emocjonalnymi.

Tablica interaktywna i robot Photon to nowoczesne narzędzia, które wzbogacają codzienne zajęcia edukacyjne o elementy programowania i robotyki, rozwijając wyobraźnię i kreatywność. Zajęcia były bardzo ciekawe, dowodem tego było duże zaangażowanie i zainteresowanie dzieci. Było to spotkanie pełne uśmiechów, radości i odkrywania nowych możliwości.

 

 • 346132138_252778880568646_5716776257302961232_n
 • 346132140_928898535029154_6250767755203628976_n
 • 346132413_1440313076719200_4042459361667928636_n
 • 346132785_640960857917326_1898966239625989698_n

Spotkanie z Ekolandią - „Spacer w koronach drzew”

Spotkania z  „Ekolandią” to  coroczne działania na rzecz środowiska przyrodniczego podejmowane przez placówki oświatowe z  terenu Miasta i Gminy Serock.  

Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych po prawie trzyletniej przerwie rozpoczęli  swoją przygodę  z  poznawaniem przyrody.  W dniu 26 kwietnia 2023r. 40 osobowa grupa uczniów udała się do Pomiechówka do Doliny Wkry.  

W tym roku skupiliśmy się na  bioróżnorodności,  która występuje na określonych obszarach chronionych. Przyświecała nam myśl: „Chcemy oddychać świeżym powietrzem”.  Podczas spaceru  pracownicy  Parku posiadający obszerną wiedzę w przystępny sposób wyjaśnili nam, kim jest ekolog i czym jest ochrona środowiska. Sporo można było dowiedzieć się z przygotowanych tablic dydaktycznych, które przedstawiają życie lasu w czterech porach roku.  Jak  wiadomo, świeże powietrze zawdzięczamy  dużej ilości drzew różnych gatunków - zwłaszcza  drzewom liściastym.

Chociaż cały Park i wszystkie jego atrakcje robią niesamowite wrażenie, dla nas cudownym doświadczeniem był spacer w koronach drzew. Kładki wiją się dość wysoko i pozwalają nie tylko zobaczyć las z innej, cudownej perspektywy, ale też odbyć lekcję biologii. Można dosłownie posłuchać lasu. Wieża widokowa nie tylko pozwala zobaczyć las i okolicę z wysokości, ale daje wiele możliwości obserwacji ptaków przez lornetki, posłuchać ich odgłosów i poczytać o nich na tablicach dydaktycznych. Tablice te ponadto pomagają przyswoić informacje o drzewach i innych zwierzętach zamieszkujących lasy.
W Parku widzieliśmy  również Łąkę Motyli z modelami motyli, nasadzeniami kwiatowymi, które przyciągają żywe motyle. Obcowanie z przyrodą to najlepszy sposób aby ją poznać, zrozumieć i chronić.

Dzięki integracji środowisk szkolnych można w sposób bardziej świadomy dzielić się zdobytą wiedzą o świecie przyrody i ekologii.

Dziękujemy Burmistrzowi   Miasta i Gminy Serock - Panu Arturowi Borkowskiemu i Referatowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za sfinansowanie naszego wyjazdu oraz zakupienie drzewek do posadzenia w każdej placówce. Wspierając nasze działania pomagacie i umożliwiacie rozwijać postawy proekologiczne i prośrodowiskowe na terenie gminy.

 

Maria Jacak

 • received_933433744563034
 • 342379994_215072297923874_142344440838835265_n
 • 342304836_1594441314394549_6765011272442965538_n
 • 343940775_206285978821124_1028906484784262521_n

Nowe samorządowe przedszkole i żłobek w Zegrzu

Szanowni rodzice

Zgodnie z założeniami już po wakacjach dzieciom w wieku 3-5 lat, udostępniony zostanie nowo wybudowany budynek  przedszkola. W nowym obiekcie, składającym się czterech przestronnych, nowoczesnych, kompleksowo wyposażonych sal przedszkolnych wraz z dodatkowymi pomieszczeniami pomocniczymi, z wychowania przedszkolnego będzie mogło korzystać 100 dzieci.

Dzieciom młodszym - poniżej 2,5 lat,  udostępnienie miejsc żłobkowych przewidziane jest od przyszłego roku kalendarzowego, tj. po przebudowie i dostosowaniu obiektu istniejącego przedszkola do potrzeb pełnienia funkcji nowoczesnego żłobka.

 

ZOSiP Serock

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Już od piątku 3 marca od godz. 8:00 do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Wzór deklaracji do pobrania będzie dostępny od dnia 2 maca 2023 r. w sekretariatach poszczególnych przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zgodnie z  harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 w gminie Serock, składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego będzie możliwe od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Rejestracja wniosków, tak jak w ubiegłych latach będzie odbywać się w systemie elektronicznym.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzanej rekrutacji i dostępności do programu rejestracji elektronicznej wniosków  znajdziecie Państwo w zakładce zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2023/2024

Program Stypendialny Horyzonty

                                                        W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem Fundacja EFC rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. W Warszawie współpracujemy z XIV LO im. Stanisława Staszica, LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Technikum Mechatronicznym nr 1. Rekrutacja trwa od 15 lutego do 31 marca. Czym dokładnie są Horyzonty?

Dzisiejszy świat stawia wiele wyzwań przed młodymi ludźmi. Mogą wybierać spośród wielu możliwości, ale napotykają też ograniczenia, na które nie mają wpływu. Jednocześnie nakłada się na nich presję, by dążyli do jak największych osiągnięć. Jak znaleźć w tym równowagę? Z odpowiedzią przychodzi Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (w skrócie Fundacja EFC) i Fundacja Rodziny Staraków. Poprzez program Horyzonty pomagają uczniom i uczennicom w przejściu przez kolejny etap edukacji przez szkołę średnią – oraz w znalezieniu odpowiedzi na pytania typu: czy dam sobie radę w obcym mieście, z dala od rodziny? Co jest moją mocną stroną? W jakimi kierunku chcę się rozwijać? Na jakie chcę iść studia? Jak wyobrażam sobie swoją przyszłość?

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami. Bez naszego wsparcia trudno byłoby im je realizować, na przykład ze względu na odległość od dobrej szkoły średniej czy ograniczenia finansowe rodziny. Dla mnie stypendium Horyzonty to inwestycja społeczna wspieramy w rozwoju jednostki po to, by mogli tworzyć dobre relacje, dobre struktury społeczne oraz stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

Co w ramach stypendium?

Stypendyści i stypendystki Horyzontów uczą się w liceach lub technikach w jednym z 12 dużych miast w całej Polsce. Mogą liczyć m.in. na:

 • pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
 • naukę języków obcych i certyfikaty językowe, które finansują organizatorzy programu,
 • wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.

Jednak w Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi obywatelami i obywatelkami. To również zobowiązanie ze strony młodzieży do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.

Igor, stypendysta Horyzontów

Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół koordynatorów i koordynatorek z wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie własnej wartości i samodzielność.

Horyzonty przede wszystkim dały mi pewność siebie. Pewność w tym, że jeśli coś sobie wymarzę, to mogę to zrobić, ale równocześnie dały mi świadomość, że niekoniecznie dokonam tego tą drogą, którą sobie na początku wybrałam. Zrozumiałam, że zmiany są ważne i potrzebne, i dzięki nim ludzie mogą się rozwijać.

Dominika, stypendystka Horyzontów

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.
Zapraszamy – to szansa na nową drogę dla młodzieży z całej Polski.

Kontakt:

Andrzej Piękoś, Koordynator programu Horyzonty

apiekos@efc.edu.pl

+48 696 649 036

 

Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji lipiec-sierpień 2023 roku

W okresie lipiec-sierpień 2023 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2023r.

Wnioski (wzór w załączeniu) mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2022/2023.

 

Lp

Nazwa Placówki

Miesiąc

lipiec

sierpień

 

1

 

Samorządowe Przedszkole

im. Krasnala Hałabały

w Serocku

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

2

 

Samorządowe Przedszkole

im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

3

 

 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej

im. Wojska Polskiego w Zegrzu*

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

4

 

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej

im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

 

5

 

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

*Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu przyjmowane są tylko dzieci 6-letnie (ewentualnie 5-letnie).

Zmiana dotycząca dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu w Zegrzu ma związek z budową nowego budynku przedszkola.

 

ZOSiP Serock

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał Zarządzenie Nr 11/B/2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

 

Treść Zarządzenia i harmonogram TUTAJ

Zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock będzie prowadzona od 13 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. do godz. 15:00 z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Logowanie do systemu rekrutacyjnego możliwe będzie od dnia 13 marca 2023 r. od godz. 8:00 (za pomocą nr PESEL dziecka – kandydata do przedszkola), pod adresem: https://serock.formico.pl

Pod adresem: https://serock.formico.pl znajdziecie też Państwo informacje dotyczące sposobu wypełniania i przesyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Informacje ogólne

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock
 2. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
 3. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
 4. Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2017 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2019 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2020 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku burmistrz skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku:

1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 stycznia 2023 r.

2. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

3. Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć* do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru ze wskazaniem przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego wyboru, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku, w tym do:

 1. Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Serocku,
 2. Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu,
 3. Przedszkola w Woli Kiełpińskiej zorganizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
 4. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
 5. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu,

Placówka wskazana jako  pierwsza to przedszkole/oddział przedszkolny pierwszego wyboru.

4. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

 • w tym celu należy:
 • - wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • - dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • - podpisać wniosek profilem zaufanym

b) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

 • w tym celu należy:
 • - wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
 • - wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

c) wypełnić odręcznie papierowy wniosek i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru

 • w tym celu należy:
 • - wypełnić papierowy wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • - informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub szkoły.

5. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

 • - występują do dyrektora przedszkola czy szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu informatycznego
 • - następnie postępują jak w pkt 4- w polu nr PESEL wpisując nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

6. Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

7. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku zgodnie z art. 97 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), w których określono odpowiednio: 

- § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania

- § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

8. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

oraz

 • kryteria określone w uchwale NR 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock,  tzw. kryteria samorządowe.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku wymienione niżej dokumenty.

 

L.p.

                                                    Kryteria

Liczba punktów

                                               

                                                          Kryteria ustawowe

                brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

Wielodzietność rodziny kandydata*

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu
z tych kryteriów nadano wartość 200 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

                                                  

                                                      Kryteria samorządowe -

                    brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

Dziecko (sześcioletnie) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka60 pkt.

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko


20 pkt.

3.

Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka25 pkt.

4.

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock 6 pkt.

5.

Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat2 pkt.

6.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) - 1 pkt;

b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

                                 90% kwoty, o której mowa w art w art.5 

                                 pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych***

liczba punktów =    ------------------------------------------------------------

                                  dochód na osobę w rodzinie dziecka (kwota netto)

 

 

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci
(art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).

**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

***wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.) – podana zgodnie z § 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481) – 674 zł.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

I. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm. ).

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

II. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
(uchwała nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r.)

1) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

2) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym,

3) Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja  z Krajowego Rejestru Sądowego,

4) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

5) Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock,

6) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez  rodzeństwo kandydata w kolejnym  roku szkolnym,

7) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie orazwysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

UWAGA

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklaracje o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego przyjmowane będą w terminie  od 3 marca do 10 marca 2023r. do godz. 15:00. Wzór deklaracji do pobrania będzie dostępny od dnia 02.03.2023 r. w sekretariatach poszczególnych przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

Załączniki:

Konkursy w placówkach oświatowych

W 2023r. zostaną przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorów w dwóch placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj.:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

- Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu.

W obydwu placówkach 31 sierpnia 2023r. kończy się kadencja, na którą zostały powierzone stanowiska dyrektorów.

Planujemy, iż konkursy zostaną ogłoszone i przeprowadzone w drugim kwartale 2023r. Informacje o ogłoszonych konkursach będą zamieszczone m.in. na stronie bip.serock.pl.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wymagań jakie musi spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora, a także z procedurą konkursową, które określone są w rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce oraz rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

ZOSiP