Główna treść strony 2022 rok

Od nowego roku szkolnego więcej godzin zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych - finansowanych z budżetu gminy

Pandemia jako doświadczenie kryzysowe zmusiła nas do natychmiastowego wdrożenia nowych strategii działania. W obszarze edukacji  było to przejście na  nauczanie zdalne, które znacząco przyspieszyło posługiwanie się nowoczesnymi technologiami, ale nie zawsze przynosiło najlepsze efekty edukacyjne. 

Z myślą o wzmocnieniu kompetencji uczniów z przedmiotów wybranych przez szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 dla klas V i VI decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock przyznano po 2 dodatkowe godziny tygodniowo na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W praktyce to oznacza, że np. klasa V miała 3 godziny tygodniowo zajęć  języka angielskiego/ a będzie miała 4 godziny.

O wyborze przedmiotu decydowali Dyrektorzy z radami pedagogicznymi. Wszystkie szkoły postawiły na przedmioty objęte egzaminem ósmoklasisty tj. matematyka, język polski i język angielski. 

Poczynione plany już na etapie majowego arkusza organizacyjnego pozwolą szkołom na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego przeciążenia uczniów klasycznym sposobem sprawdzania wiedzy i umiejętności.

A. Melion

wstecz