Menu podstrona

Szkoły z gminy Serock w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Serock podpisały umowy na usługę OSE, czyli zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.

OSE to sieć zapewniająca dostęp do szybkiego Internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo w sieci. Program został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Rolę Operatora OSE powierzono Państwowemu Instytutowi Badawczemu, z którym szkoły podpisują umowy. Usługi te świadczone są nieodpłatnie.

Szkoły powinny zostać podłączone do sieci OSE w ciągu 6 miesięcy od podpisania umów. 

Od nowego roku szkolnego gminne szkoły wdrażają również mLegitymację. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku i dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej podpisali już porozumienie z Ministrem Cyfryzacji na wdrożenie programu.

Pozostałe placówki oświatowe są w trakcie zgłaszania szkół i od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie będą mogli używać elektronicznej wersji legitymacji szkolnej – w formie aplikacji na telefon.

 

ZOSiP Serock

 

 

 

wstecz