Główna treść strony 2020 rok

Ślubowanie nauczycieli

28 sierpnia 2020r. nauczyciele, którzy awansowali na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie oraz otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W sierpniu 2020r. na wniosek czterech nauczycieli:

Tomasza Jaczyńskiego – nauczyciela wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

Daniela Kęsaka – nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

Anny Korbuszewskiej – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Serocku,

Marzeny Zuchowskiej – nauczycielki języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Serocku,

przeprowadzono postępowanie i egzamin na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin i otrzymali stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego.

Jest to dość ważny etap w drodze zawodowej nauczyciela, gdyż nauczyciele mianowani nabywają dodatkowe uprawnienia wynikające z przepisów Prawa oświatowego i ustawy Karta Nauczyciela oraz uzyskują podwyżkę wynagrodzenia.

 

Dyrektor ZOSiP w Serocku

A. Melion  

  • IMG_4877
  • IMG_4883
  • IMG_4887
  • IMG_4889
  • IMG_4892
  • IMG_4893

wstecz