Główna treść strony 2020 rok

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił Radzie Miejskiej w Serocku Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020:

wstecz