Główna treść strony 2021 rok

Aktywna Tablica

Dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock złożyli do Burmistrza wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w 2021 roku. Dofinansowanie udzielane jest w ramach rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Szkoły wnioskują o dofinansowanie zakupu m.in. interaktywnych monitorów dotykowych oraz tablic interaktywnych z projektorem. Maksymalna kwota dofinansowania dla szkoły to 14.000,00 zł., co stanowi 80% całkowitych kosztów zadania, 20% stanowi wkład własny gminy.   

Burmistrz Miasta i Gminy Serock złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zakupów do Wojewody Mazowieckiego w terminie do 14 września 2021r.

 

ZOSiP Serock

wstecz