Główna treść strony 2022 rok

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Od 31 marca 2022 r. od godziny 12:00 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, ma możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w formie papierowej wywieszone zostały również w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 1 kwietnia 2022 r. od godz. 8:00 do 5 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00  w systemie rekrutacji elektronicznej  lub przez złożenie w placówce oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców w wersji papierowej  – wzór oświadczenia do pobrania

W środę 6 kwietnia do godz. 15.00 w siedzibach przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock  zostaną wywieszone w formie papierowej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.                                 Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 6 kwietnia w terminie siedmiu dni, rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

wstecz