Główna treść strony 2023 rok

Harmonogram pracy przedszkoli / oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji lipiec-sierpień 2023 roku

W okresie lipiec-sierpień 2023 roku samorządowe przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 2023r.

Wnioski (wzór w załączeniu) mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do samorządowych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2022/2023.

 

Lp

Nazwa Placówki

Miesiąc

lipiec

sierpień

 

1

 

Samorządowe Przedszkole

im. Krasnala Hałabały

w Serocku

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

2

 

Samorządowe Przedszkole

im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu

 

przedszkole pracujące

 

przerwa wakacyjna

 

3

 

 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej

im. Wojska Polskiego w Zegrzu*

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

4

 

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej

im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

 

5

 

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

 

przerwa wakacyjna

 

przedszkole pracujące

 

*Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu przyjmowane są tylko dzieci 6-letnie (ewentualnie 5-letnie).

Zmiana dotycząca dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu w Zegrzu ma związek z budową nowego budynku przedszkola.

 

ZOSiP Serock

wstecz