Główna treść strony 2023 rok

Spotkanie z Ekolandią - „Spacer w koronach drzew”

Spotkania z  „Ekolandią” to  coroczne działania na rzecz środowiska przyrodniczego podejmowane przez placówki oświatowe z  terenu Miasta i Gminy Serock.  

Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych po prawie trzyletniej przerwie rozpoczęli  swoją przygodę  z  poznawaniem przyrody.  W dniu 26 kwietnia 2023r. 40 osobowa grupa uczniów udała się do Pomiechówka do Doliny Wkry.  

W tym roku skupiliśmy się na  bioróżnorodności,  która występuje na określonych obszarach chronionych. Przyświecała nam myśl: „Chcemy oddychać świeżym powietrzem”.  Podczas spaceru  pracownicy  Parku posiadający obszerną wiedzę w przystępny sposób wyjaśnili nam, kim jest ekolog i czym jest ochrona środowiska. Sporo można było dowiedzieć się z przygotowanych tablic dydaktycznych, które przedstawiają życie lasu w czterech porach roku.  Jak  wiadomo, świeże powietrze zawdzięczamy  dużej ilości drzew różnych gatunków - zwłaszcza  drzewom liściastym.

Chociaż cały Park i wszystkie jego atrakcje robią niesamowite wrażenie, dla nas cudownym doświadczeniem był spacer w koronach drzew. Kładki wiją się dość wysoko i pozwalają nie tylko zobaczyć las z innej, cudownej perspektywy, ale też odbyć lekcję biologii. Można dosłownie posłuchać lasu. Wieża widokowa nie tylko pozwala zobaczyć las i okolicę z wysokości, ale daje wiele możliwości obserwacji ptaków przez lornetki, posłuchać ich odgłosów i poczytać o nich na tablicach dydaktycznych. Tablice te ponadto pomagają przyswoić informacje o drzewach i innych zwierzętach zamieszkujących lasy.
W Parku widzieliśmy  również Łąkę Motyli z modelami motyli, nasadzeniami kwiatowymi, które przyciągają żywe motyle. Obcowanie z przyrodą to najlepszy sposób aby ją poznać, zrozumieć i chronić.

Dzięki integracji środowisk szkolnych można w sposób bardziej świadomy dzielić się zdobytą wiedzą o świecie przyrody i ekologii.

Dziękujemy Burmistrzowi   Miasta i Gminy Serock - Panu Arturowi Borkowskiemu i Referatowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za sfinansowanie naszego wyjazdu oraz zakupienie drzewek do posadzenia w każdej placówce. Wspierając nasze działania pomagacie i umożliwiacie rozwijać postawy proekologiczne i prośrodowiskowe na terenie gminy.

 

Maria Jacak

  • received_933433744563034
  • 342379994_215072297923874_142344440838835265_n
  • 342304836_1594441314394549_6765011272442965538_n
  • 343940775_206285978821124_1028906484784262521_n

wstecz