Główna treść strony 2024 rok

Programy sportowe dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Programy sportowe dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na postawie wniosków przygotowanych przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na prowadzenie:
- zajęć nauki pływania od marca do maja 2024r.- wysokość dofinansowania wynosi 15.000,00 zł, a wkład własny gminy – 28.391,00 zł. Programem zostało objętych 71 dzieci z klas III i II dwóch szkół podstawowych w Serocku i w Zegrzu.
- zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej od września do grudnia 2024r. – wysokość dofinansowania wynosi 5.800,00 zł, a wkład własny gminy 5.960,00 zł. Programem zostanie objętych 126 dzieci ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. 

 

ZOSiP Serock

wstecz